Dela

Destination Herrljungabygden

Var med att utveckla Destination Herrljungabygden!

Alla befintliga och blivande företag och föreningar med turism-
eller besöksverksamhet i Herrljungabygden är välkomna till projektet
"Destination Herrljungabygden".

* Nätverksträffar              
* Studiecirklar 
* TUR-mässan
* Turistbroschyr
* Gemensam marknadsföring och turistpaketutveckling
 
För anmälan och mer info kontakta:

Projektledare Tua Hurtig Wigforss (TuaCultura),
070-399 54 35, tua@tuacultura.se

Projektutförare Carina Persson (Studieförbundet Vuxenskolan),
070-684 31 45, carina.persson@sv.se

Jag vill anmäla mig:
User information

Kort beskrivning av Destination Herrljungabygden
I Herrljunga finns många företag och föreningar med en utpräglad känsla för entreprenörskap. Orten ligger geografiskt mycket bra till när det gäller avstånd till flera större städer exempelvis Göteborg och Borås. Herrljungabygden finns redan idag ett fantastiskt utbud, men det behöver bli mer uppmärksammat. Genom detta projekt vill vi låta fler turister och besökare upptäcka Herrljungabygdens smultron-ställen. Företagen och föreningarna får, genom nätverksbyggande och produktutveckling, möjlighet att utvecklas och växa i antal eller storlek.  

Målet är att...
...projektet skall engagera 32 aktiva deltagare från företag/föreningar med egen besöksverksamhet inom Herrljunga kommun. Utöver dessa erbjuder projektet 20 st mindre aktivt deltagande från företag, som i sin närhet möter turister och besökare. Projektet kommer att starta ca 6 kurser i studiecirkelform, genomföra 18 nätverksträffar, vara involverade i två TUR-mässor 2011 & 2012 och genomföra en studieresa under projekttiden. Projektet planeras vara avslutat juni 2012.
 
Bekräftelse
Som deltagare i projektet kommer du tillsammans med andra företagare, föreningar och entreprenörer bilda nätverk, delta i kurser och på TUR-mässan i Göteborg samt eventuellt åka på studiebesök. Deltagandet i projektet innebär insats i tid och även en mindre insats i deltagaravgift. Vill du veta mer om projektet? Kontakta då projektansvarig Tua Hurtig Wigforss på tfn: 070-399 54 35.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2013-09-05, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt
Projektledare:
Tua Hurtig Wigforss
Tfn. 070-399 54 35
E-post: tua@tuacultura.se

Projektutförare:
Carina Persson
Tfn: 070-684 31 45
E-post: carina.persson@sv.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats