Dela

Om Herrljunga...

Herrljunga har cirka 9 400 invånare och kommunen ligger centralt i Västra Götaland. Här är möjligheterna till pendling mycket goda, till exempel till orter som Borås, Lidköping, Skövde, Alingsås och Göteborg. Med tåg tar det 50 minuter till Göteborg och två och en halv timma till Stockholm. Till Landvetter tar det en timma med bil.

Näringslivet domineras traditionellt av tillverkningsindustrin. På Svenskt Näringslivs ranking, som ger i bild av företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner, så placerade sig Herrljunga 2015 på 37:e plats. Herrljunga blev bästa tillväxtkommun för företag i Västra Götaland 2015.

Nya spännande bostadsområden är under utveckling och kommunens gymnasieskola Kunskapskällan har fått mycket fina resultat i SKL:s Öppna jämförelser.

Vår vision är att vara en kommun som präglas av en tydlig och välkomnande Vi-känsla, och en kommun där det är gott att leva.

En röd tråd är engagemanget och handlingskraften som också finns i det aktiva föreningslivet. Detta tillsammans med den intressanta natur- och kulturbygd som Herrljunga är, gör att vi hyser en stark framtidstro. Med ledning av vår vision och utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" ska vi nå vårt övergripande mål: att växa från dagens 9 330 invånare till 10 000 personer till år 2020.

Om Herrljunga
Uppdaterad av System, 2017-06-07, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt
Herrljunga kommun
Box 201, Torget 1
524 23 Herrljunga
Tel 0513-170 00
Fax 0513-171 33

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats