Tillstånd, regler och tillsyn

Om ditt företags verksamhet regleras av lag måste du i vissa fall söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Ditt företag kan också ha skyldighet att göra olika kontroller och besiktningar i din verksamhet.

Serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd

Djurhållning och lantbruk

Tillsyn över miljöpåverkan

Miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Miljötillsyn - så går det till

Läs om vad du kan förvänta dig vid tillsyn

Avfall

Avfall som uppkommit i verksamheten

Livsmedelskontroll

För dig med livsmedelsverksamhet