Stöd och insats till egen sysselsättning

Kommunen erbjuder insatser och stöd för att nå egen sysselsättning, genom till exempel arbete eller studier.

Arbetsmarknadsenheten - individen i centrum

På Herrljunga kommuns Arbetsmarknadsenhet får du stöd och insats till egen sysselsättning genom olika former av arbetsträning, samtal, personlig utveckling, prerehab, friskvård med mera. Verksamheten på Arbetsmarknadsenheten utgår från dig som individ och din förmåga i arbetslivet.

Chans att testa olika sysselsättningar

Arbetsmarknadsenheten har flera olika sysselsättningar för att individer ska få möjlighet att få testa nya arbetsuppgifter och för att utvärdera arbetsförmågan samt för att utveckla den. Det ger i sin tur möjlighet för dig att få referenser och ny arbetslivserfarenhet på ditt CV. För att nå detta samverkar vi på Arbetsmarknadsenheten med andra aktörer för att stärka möjligheterna för personer i åldern 16-64 år att komma in på arbetsmarknaden.

Viktiga samarbetspartners

Viktiga samarbetspartners är Individ och familjeomsorg Vuxen (IFO Vuxen), vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fackliga-, näringslivs- samt intresseorganisationer.

Du hittar mer information på följande sidor: