Dela

Politik och organisation

Här nedan följer de olika nämndernas sammanträdesdatum. Tillägg och ändringar kan ske under året.

Klickar man på namnet i kalendern nedan, så kommer man direkt till kallelser och protokoll för aktuell nämnd.

2017

Kommun- fullmäktigeöppnas i nytt fönsterKommun- styrelsenöppnas i nytt fönsterBygg och miljönämndenöppnas i nytt fönsterTekniska nämndenöppnas i nytt fönsterSocialnämndenöppnas i nytt fönsterBildnings- nämndenöppnas i nytt fönster

Service- nämnd IT, växel och telefoni

Servicenämnd Ekonomi och personal

Januari

 

23

 

 

 31

 30Februari

14

20

1

2

28

27

 

 

Mars

14

20

1 och 29

1 och 30

28

27

7

7

April

11

24

 

 

 


 

 

Maj

16

29

3

4

2

8

16

16

Juni

20

 

7

8

7

12

 

 

Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti

 

14

30

 31

29

28September

5

25

 


 

 

19

19

Oktober

17

23

4

5

3 och 31

2

 

 

November

14

20

1 och 29

2 och 30

28

Inställd

7

7

December

12

18

 


 19

4

 

 

 

2018

Kommun- fullmäktigeöppnas i nytt fönsterKommun- styrelsenöppnas i nytt fönsterBygg och miljönämndenöppnas i nytt fönsterTekniska nämndenöppnas i nytt fönsterSocialnämndenöppnas i nytt fönsterBildnings- nämndenöppnas i nytt fönster

Service- nämnd IT, växel och telefoni

Servicenämnd Ekonomi och personal

Januari

 

22

 31

 

 30

 29Februari

13

19

28

1

27

26

 

 

Mars

13

19

28

1 och 29

27

26

7

7

April

10

23

 

 

 


 

 

Maj

15

28

2

3

2

7

14

14

Juni

19

 

13

7

5

11

 

 

Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti

 

13

29

 30

28

27September

4

24

 


 

 

12

12

Oktober

23

22

3 och 31

4

2 och 30

1

 

 

November

13

19

28

1 och 29

27

5

7

7

December

11

17

 


 18

10

 

 

 

Klubba

Genom allmänna val vart fjärde år bestämmer invånarna i Herrljunga kommun hur sammansättningen av ledamöterna i kommunfullmäktige skall se ut.

Det nyvalda kommunfullmäktige sammanträder första gången den 4 november för den nya mandatperioden 2014-10-15-- 2018-10-14. Den ledamot som har varit ledamot längst tid i kommunfullmäktige, ålderspresidenten, kallar till sammanträdet den 4 november.

Den 4 november valdes ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige. Det utsåg även en valberedning men en representant från varje parti som finns representerade i kommunfullmäktige. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till val till kommunstyrelsen och övriga nämnder av ledamöter och ersättare samt lämna förslag till ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kan kallas för kommunens riksdag. Herrljungas kommunfullmäktige består av 31 ordinarie ledamöter från 9 olika partier.

Kommunstyrelsen, som kan kallas kommunens regering, består av 11 ordinarie ledamöter. Kommunstyrelsen bereder nästan alla ärenden som skall beslutas av kommunfullmäktige. Den har också det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och verksamhet.

I Herrljunga finns en politiker på heltid och en på halvtid, kommunalråd. Övriga ledamöter är fritidspolitiker som vid sidan av sina ordinarie arbeten ägnar del av sin fritid åt att arbeta för kommuninvånarnas bästa.

Till kommunfullmäktige kan alla invånarna lämna medborgarförslag i alla frågor som har allmänt intresse. De förslagen behandlas likadant som de motioner som kan lämnas av kommunfullmäktiges ledamöter.

Kommunfullmäktiges möten inleds med en frågestund dit medborgare är välkomna med frågor till kommunens företrädare.

Uppdaterad av Johanna Laine, 2017-11-09, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats