Bildningsnämnden

Bildningsnämndens verksamhet omfattar förskolor, pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare), fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, musikskola och bibliotek. Vuxenutbildningen bedrivs i samverkan med Vårgårda kommun som också är huvudman för denna utbildning.

Ansvarsområden

Bildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Sedan 2015-01-01 ansvarar bildningsnämnden också för bibliotek, musikskola och fritidsgård.

Verksamheten bedrivs vid enheter som är jämnt fördelade över hela kommunen. Skolor, fritidshem och förskolor leds av rektorer. Verksamheterna präglas av ömsesidig respekt mellan barn, elever, personal och föräldrar. Där finns en god lärmiljö som skapar förutsättningar för en bra omsorg och utbildning.