Lotteritillstånd

Föreningar och organisationer som önskar tillstånd/registrering för lotterier enligt lotterilagen ska ansöka om detta. Respektive kommunen ger tillstånd till kommunala lotterier, det vill säga lotterier som anordnas inom en kommun.

Vart ska du vända dig för att få lotteritillstånd?

Är ni en ideel förening som vill starta lotteri?

Om en ideell förening vill anordna lotteri där lotterna kostar mer än sju kronor styck eller vill sälja lotter till allmänheten behöver din förening tillstånd. Vi behöver din ansökan om lotteritillstånd senast två veckor innan lotteriet ska startas.

Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd. Lotteritillståndet söker din förening hos Herrljunga kommun.

Vad är lotteri och vad är tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om man lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om man säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.

Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

Vem kan få lotteritillstånd?

Det finns två sorters tillstånd att söka, dels när endast ett lotteri ska anordnas (§ 16) och dels när man vill anordna mer än ett lotteri under en treårsperiod (§ 17). Kommunen tar ut en avgift för lotteritillståndet.

Ansökan om tillfälligt lotteritillstånd § 15 och §16

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Vinstplan
 • Ekonomisk plan för lotteriet
 • Protokollsutdrag angående beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriföreståndare.
 • Föreningens årsmöteshandlingar (årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisionsberättelse)
 • Uppdatering till föreningsregistret
 • Föreningens stadgar

Ansökan enligt §15 och §16, lotterilagenPDF

Ansökan om registrering för lotteritillstånd § 17

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 (lotterilagen), med en omsättning av 20 basbelopp under en treårsperiod.
 • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare föreningens årsmöteshandlingar (årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisionsberättelse)
 • Uppdatering till föreningsregistret
 • Föreningens stadgar

Kom ihåg att informera er lotterikontrollant när ni startar nytt lotteri under er treårsperiod!

Ansökan enligt § 17, LotterilagenPDF

Redovisning av lotterier

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom tre månader. Redovisningen genomförs på en speciell blankett.

Arvodet är 3 % av omsättningen, beräknat på lotteriets storlek insatsbelopp (antal lotter x lottpris = insatsbelopp). Maximal kostnad på 1.500 kr.

Redovisningsblankett, LotteriPDF

Ansökan och redovisning av lotterier skickas till:
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se

Herrljunga Kommun
Lotteriansvarig
Box 201, 524 23 Herrljunga

Avgift

Herrljunga kommun tar ut en avgift för hantering av lotteritillstånd:

 • Registreringsavgift för lotteri enligt 17 § kostar 350 kronor.
 • Kontrollantarvodet är 3 procent på totala insatsbeloppet, max 1 500 kronor.