Förvaltningsorganisation

I Herrljunga är kommunens ansvarsområden indelade i fyra facknämnder. Därutöver har kommunstyrelsen sin förvaltning. Kommunens IT-frågor samt ekonomi- och personalfrågor hanteras gemensamt med Vårgårda under förvaltningsliknande former.

De kommunala förvaltningarna styrs av förvaltningschefer som i sin tur ansvarar för olika verksamheter, avdelningar och enheter. I Herrljunga består de fyra facknämnderna av bildning, tekniska, bygg och miljö samt socialförvaltning. Kommunstyrelsens förvaltning består av funktionerna folkhälsa, översiktlig planering, turism samt central administration och kommunikation.