Ekonomi och budget

För att uppnå Herrljunga kommuns fyra visionsmål krävs en välskött kommunal ekonomi.

Budget

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna. Budgeten används för uppföljning av kommunens ekonomin.

Varifrån kommer kommunens intäkter?

Herrljunga kommuns invånare betalar totalt 33,67 kronor i skattesats på varje intjänad hundralapp:

  • Kommunalskatt 21,94
  • Landstingsskatt 11,48
  • Begravningsavgift 0,25

*Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du även en avgift på 1,373 kronor på varje intjänad hundralapp.

Alla intäkter

Kommunens intäkterna består av:

  • Skatt 61%
  • Generella stadsbidrag och utjämning 18%
  • Taxor och avgifter 4%
  • Försäljning av verksamhet och entreprenad 2%
  • Hyror och arrenden 1%
  • Övrigt 14%

Hur används pengarna?

Verksamhetsområde 2016

Här kan du se hur pengarna används per verksamhetsområde 2016.

Politisk verksamhet 1%, Infrastruktur och skydd 4%, Kultur och fritid 2%, Pedagogisk verksamhet 28%, Vård och omsorg 24%, Gemensamma verksamheter 36%, Särskild insatser 5%

Klicka på bilden för att förstora den.

Per kostnadsslag 2016

Här kan du se hur pengarna används per kostnadsslag 2016.

Kostnad för arbetskraft 64%, Entreprenad och inköp av vht 16%, Förbrukningsinventarier och material 3%, Bidrag 3%, Lokalkostnader 1%, Avskrivningar 3%, Övriga kostnader 4%, Främmande tjänster 2%, Transporter och resor 3% samt Konsulttjänster 1%.

Klicka på bilden för att förstora den.