Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2020-07-02

  Sammanträdesprotokoll från fullmäktigeberedningen

  Protokoll från fullmäktigeberedningens sammanträde 2020-07-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: FullmäktigeberedningenSammanträdesdatum: 2020-07-02Paragrafer: 6-7Datum då anslaget sätts upp: 2020-07-02Datum då anslaget tas ned: 2020-07-24Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från fullmäktigeberedningen 2020-07-02PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-06-30

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2020-06-30 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2020-06-30Paragrafer: 117-124Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-30Datum då anslaget tas ned: 2020-07-22Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga. 
 • 2020-06-29

  Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • 2020-06-29

  Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • 2020-06-24

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2020-06-24 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2020-06-24Paragrafer: 99-116Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-24Datum då anslaget tas ned: 2020-07-16Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga. 
 • 2020-06-23

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2020-06-16Paragrafer: 75-95Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-23Datum då anslaget tas ned: 2020-07-15Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll KF 2020-06-16PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.