Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2020-11-25

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-11-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragraferna 145-147 är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2020-11-24Paragrafer: 134-149Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-25Datum då anslaget tas ned: 2020-12-17Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2020-11-24PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-11-24

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2020-11-24 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2020-11-24Paragrafer: 180-194Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-24Datum då anslaget tas ned: 2020-12-16Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.
 • 2020-11-24

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-17är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2020-11-17Paragrafer: 135-150Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-24Datum då anslaget tas ned: 2020-12-16Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll KF 2020-11-17PDF.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-11-18

  Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

  Protokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personals sammanträde 2020-11-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för ekonomi och personalSammanträdesdatum: 2020-11-10Paragrafer: 17-22Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-18Datum då anslaget tas ned: 2020-12-09Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Vårgårda.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för personal och ekonomi 2020-11-10PDF
 • 2020-11-18

  Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

  Protokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2020-11-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoniSammanträdesdatum: 2020-11-10Paragrafer: 15-19Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-18Datum då anslaget tas ned: 2020-12-09Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2020-11-10PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-11-17

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2020-11-16Paragrafer: 169-186Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-17Datum då anslaget tas ned: 2020-12-09Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2020-11-16 inkl.bilagorPDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-11-06

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2020-11-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2020-11-02Paragrafer: 95-113Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-06Datum då anslaget tas ned: 2020-11-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2020-11-02PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-06-29

  Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • 2020-06-29

  Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen