Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2019-06-18

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2019-06-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragraf 85 publiceras inte på grund av sekretess.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2019-06-10Paragrafer: 75-94Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-18Datum då anslaget tas ned: 2019-07-10Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2019-06-10PDF
 • 2019-06-14

  Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-06-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2019-06-12Paragrafer: 27-34Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-14Datum då anslaget tas ned: 2019-07-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden 2019-06-12PDF
 • 2019-06-13

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-06-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2019-06-05Paragrafer: 39-50Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-13Datum då anslaget tas ned: 2019-07-05Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden 2019-06-05PDF
 • 2019-06-11

  Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni

  Föredragningslista och kallelse till kommunfullmäktige publiceras på den digitala anslagstavlan en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde enligt kommunallagen. Föredragningslistan är preliminär till mötesdagen. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2019-06-18Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-11Datum då anslaget tas ned: 2019-06-18Ordförande: Andreas Johansson
  Sekreterare: Moa Andersson
  Kallelse KF 2019-06-18PDF
 • 2019-06-05

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-06-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-06-04Paragrafer: 50-59Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-05Datum då anslaget tas ned: 2019-06-27Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokoll från socialnämnden 2019-06-04PDF
 • 2019-06-04

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-06-04 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-06-04Paragrafer: 58-77Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-04Datum då anslaget tas ned: 2019-06-26Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2019-05-29

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2019-05-27Paragrafer: 90-107Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-29Datum då anslaget tas ned: 2019-06-20Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2019-05-27PDF