Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2020-03-27

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2020-03-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2020-03-26Paragrafer: 35-41Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-27Datum då anslaget tas ned: 2020-04-18Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2020-03-26PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-03-26

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2020-03-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2020-03-23Paragrafer: 31-42Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-26Datum då anslaget tas ned: 2020-04-17Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2020-03-23PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-03-26

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-03-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2020-03-24Paragrafer: 54-65Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-26Datum då anslaget tas ned: 2020-04-17Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2020-03-24PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-03-26

  Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2020-03-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2020-03-25Paragrafer: 24-31Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-26Datum då anslaget tas ned: 2020-04-17Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll BMN 2020-03-25PDF.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-03-24

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2020-03-24 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2020-03-24Paragrafer: 31-38Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-24Datum då anslaget tas ned: 2020-04-15Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4A, Herrljunga. 
 • 2020-03-20

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfillmäktiges sammanträde 2020-03-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2020-03-09Paragrafer: 26-36, 38Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-20Datum då anslaget tas ned: 2020-04-11Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll KF 2020-03-09.PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-03-19

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2020-03-16Paragrafer: 33-66Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-19Datum då anslaget tas ned: 2020-04-10Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2020-03-16PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.