Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2020-09-21

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, direktjusterad paragraf

  Paragraf 141 från kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-21 är nu justerad och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2020-09-21Paragrafer: 141Datum då anslaget sätts upp: 2020-09-21Datum då anslaget tas ned: 2020-10-13Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2020-09-21, direktjusterad paragrafPDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-08-31

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2020-08-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2020-08-27Paragrafer: 60-69Datum då anslaget sätts upp: 2020-08-27Datum då anslaget tas ned: 202009-22Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2020-08-27PDF .För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-06-29

  Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • 2020-06-29

  Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen