Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2019-12-06

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-11-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2019-11-28Paragrafer: 88-105Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-06Datum då anslaget tas ned: 2019-12-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2019-11-28PDF
 • 2019-12-03

  Kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträde 10 december

  Föredragningslista och kallelse till kommunfullmäktige publiceras på den digitala anslagstavlan en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde enligt kommunallagen. Föredragningslistan är preliminär till mötesdagen. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2019-12-10Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-03Datum då anslaget tas ned: 2019-12-11
  Ordförande: Andreas JohanssonSekreterare: Fam SundquistKallelse_KF_2019-12-10PDF
 • 2019-11-28

  Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-11-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bydd- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2019-11-27Paragrafer: 67-77Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-28Datum då anslaget tas ned: 2019-12-20Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll BMN 2019-11-27PDF
 • 2019-11-28

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-11-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-11-26Paragrafer: 104-116Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-28Datum då anslaget tas ned: 2019-12-20Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2019-11-26PDF
 • 2019-11-26

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-11-26 är nu justerat. Protokollet omfattas av sekretess och publiceras därför inte. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-11-26Paragrafer: 133-138Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-26Datum då anslaget tas ned: 2019-12-18Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.Protokollet omfattas av sekretess och publiceras därför inte.
 • 2019-11-26

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-18 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2019-11-18Paragrafer: 172-196Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-26Datum då anslaget tas ned: 2019-12-18Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-18PDF