Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2019-04-17

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2019-04-09Paragrafer: 55-73Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-17Datum då anslaget tas ned: 2019-05-09Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll KF_2019-04-09PDFBilagor till protokoll 2019-04-09PDF
 • 2019-04-11

  Sammanträdesprotokoll från Valnämnden

  Protokoll från Valnämndens sammanträde 2019-04-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2019-04-10Paragrafer: 15-24Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-11Datum då anslaget tas ned: 2019-05-03Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Valnämndens protokoll 2019-04-10PDF
 • 2019-04-05

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-03-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2019-04-04Paragrafer: 31-38Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-05Datum då anslaget tas ned: 2019-04-26Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TK 2019-03-28PDF
 • 2019-04-04

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-04-04 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-04-04Paragrafer: 45-46Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-04Datum då anslaget tas ned: 2019-04-26Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2019-04-03

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2019-03-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Paragraf 48 omfattas av sekretess och publiceras därför inte. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2019-03-25Paragrafer: 37-56Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-03Datum då anslaget tas ned: 2019-04-25Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2019-03-25PDF
 • 2019-03-26

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, direktjusterade paragrafer

  Paragraf 25-26 från socialnämndens sammanträde 2019-03-26 är direktjusterade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragraferna är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-03-26Paragrafer: 25-26Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-26Datum då anslaget tas ned: 2019-04-17Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Herrljunga kommun.Paragraferna är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
 • 2019-03-26

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-03-26 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-03-26Paragrafer: 33-44Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-26Datum då anslaget tas ned: 2019-04-17Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Herrljunga kommunProtokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.