Digital anslagstavla

Här kan du läsa alla anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Det senaste anslaget visas längst upp på sidan. Klicka på anslagets rubrik för att få upp det på en egen sida.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2018-06-14

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2018-06-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2018-06-11Paragrafer: 66-85Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-14Datum då anslaget tas ned: 2018-07-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2018-06-11PDF
 • 2018-06-14

  Bygg- och miljönämndens protokoll

  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-06-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2018-06-13Paragrafer: §§ 33-38Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-14Datum då anslaget tas ned: 2018-07-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2018-06-13.PDF
 • 2018-06-08

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-06-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2018-06-05Paragrafer: 64-71Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-08Datum då anslaget tas ned: 2018-06-30Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokoll från Socialnämnden 2018-06-05PDF
 • 2018-06-07

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-06-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2018-06-07Paragrafer: 61-74Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-07Datum då anslaget tas ned: 2018-06-29Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden 2018-06-07PDF
 • 2018-06-05

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2018-06-05 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2018-06-05Paragrafer: 74-90Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-05Datum då anslaget tas ned: 2018-06-27Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2018-06-04

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2018-05-28Paragrafer: 90-102Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-04Datum då anslaget tas ned: 2018-06-26Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Kommunsytelsens protokoll 2018-05-28PDF