Digital anslagstavla

Här kan du läsa alla anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Det senaste anslaget visas längst upp på sidan. Klicka på anslagets rubrik för att få upp det på en egen sida.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2018-08-20

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2018-08-13Paragrafer: 103-131Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-20Datum då anslaget tas ned: 2018-09-11Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-13PDF
 • 2018-08-07

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2018-08-07 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2018-08-07Paragrafer: 107-125Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-07Datum då anslaget tas ned: 2018-08-29Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen HerrljungaProtokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2018-08-06

  Sammanträdesprotokoll från Valnämnden

  Protokoll från Valnämndens sammanträde 2018-08-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2018-08-01Paragrafer: 23-28Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-06Datum då anslaget tas ned: 2018-08-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Valnämnden protokoll 2018-08-01PDF
 • 2018-06-14

  Bygg- och miljönämndens protokoll

  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-06-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2018-06-13Paragrafer: §§ 33-38Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-14Datum då anslaget tas ned: 2018-07-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2018-06-13.PDF