Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

  • 2019-08-06

    Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

    Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-08-06 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
    Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-08-06Paragrafer: 100-106Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-06Datum då anslaget tas ned: 2019-08-28Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.