Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2019-02-21

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2019-02-12Paragrafer: 1-39Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-21Datum då anslaget tas ned: 2019-03-15Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från KF 2019-02-12.PDF
 • 2019-02-20

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-18 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2019-02-18Paragrafer: 19-38Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-20Datum då anslaget tas ned: 2019-03-14Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-18PDF
 • 2019-02-08

  Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-01-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2019-01-30Paragrafer: 1-11Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-08Datum då anslaget tas ned: 2019-03-02Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll BMN 2019-01-30PDF
 • 2019-02-08

  Sammanträdesprotokoll från valberedningen

  Protokoll från valberedningens sammanträde 2019-02-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValberedningenSammanträdesdatum: 2019-02-07Paragrafer: 7-11Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-08Datum då anslaget tas ned: 2019-03-02Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valberedningen 2019-02-07PDF
 • 2019-02-07

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-01-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2019-01-31Paragrafer: 1-19Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-07Datum då anslaget tas ned: 2019-03-01Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2019-01-31.PDF
 • 2019-02-06

  Sammanträdesprotokoll från Valnämnden

  Protokoll från Valnämndens sammanträde 2019-02-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2019-02-05Paragrafer: 1-5Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-06Datum då anslaget tas ned: 2019-02-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Valnämndens protokoll 2019-02-05PDF
 • 2019-02-01

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2019-01-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.Paragraf 11 publiceras inte på grund av sekretess.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2019-01-28Paragrafer: 1-22Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-01Datum då anslaget tas ned: 2019-02-23Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, HerrljungaSammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2019-01-28PDF