Digital anslagstavla

Här kan du läsa alla anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Det senaste anslaget visas längst upp på sidan. Klicka på anslagets rubrik för att få upp det på en egen sida.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2018-10-22

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2018-08-13Paragrafer: 103-131Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-20Datum då anslaget tas ned: 2018-09-11Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-13PDF
 • 2018-10-16

  Kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträde 23 oktober

  Föredragningslista och kallelse till kommunfullmäktige publiceras på den digitala anslagstavlan en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde enligt kommunallagen.Föredragningslistan är preliminär till mötesdagen. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2018-10-23Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-16Datum då anslaget tas ned: 2018-10-23
  Ålderspresident: Kerstin Johansson
  Sekreterare: Fam HlawnceuFörvaringsplats för kallelsen: Kommunhuset Herrljunga.Kallelsen kommunfullmäktige 2018-10-23PDF
 • 2018-10-12

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-10-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2018-10-04Paragrafer: 90-98Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-12Datum då anslaget tas ned: 2018-11-03Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll tekniska nämnden 2018-10-04PDF
 • 2018-10-11

  Sammanträdesprotokoll från valberedningen

  Protokoll från valberedningens sammanträde 2018-10-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValberedningenSammanträdesdatum: 2018-10-08Paragrafer: 1Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-11Datum då anslaget tas ned: 2018-11-02Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valberedningen 2018-10-11PDF
 • 2018-10-08

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-10-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2018-10-02Paragrafer: 87-99Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-08Datum då anslaget tas ned: 2018-10-30Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokoll från Socialnämnden 2018-10-02PDF
 • 2018-10-08

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2018-10-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2018-10-01Paragrafer: 104-119Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-08Datum då anslaget tas ned: 2018-10-30Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2018-10-01PDF
 • 2018-10-04

  Sammanträdesprotokoll från Bygg- och Miljönämnden

  Protokoll från Bygg- och Miljönämndens sammanträde 2018-10-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MiljönämndenSammanträdesdatum: 2018-10-03Paragrafer: §§ 44-52Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-04Datum då anslaget tas ned:  2018-10-26Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokollet från Bygg- och Miljönämnden 2018-10-03PDF.
 • 2018-10-02

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2018-10-02 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2018-10-02Paragrafer: 135-141Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-02Datum då anslaget tas ned: 2018-10-24Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2018-10-02

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2018-09-24Paragrafer: 132-159Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-02Datum då anslaget tas ned: 2018-10-24Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2018-09-24PDF