Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2018-12-11

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott, extra sammanträde

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts extra sammanträde 2018-12-11 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2018-12-11Paragrafer: 158Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-11Datum då anslaget tas ned: 2019-01-02Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2018-12-10

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, direktjusterad paragraf

  § 142 från bildningsnämndens sammanträde 2018-12-10 är nu justerad. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2018-12-10Paragraf: 142Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-10Datum då anslaget tas ned: 2019-01-01Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokollet publiceras inte på grund av sekretess.
 • 2018-12-07

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-11-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2018-11-29Paragrafer: 112-128Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-07Datum då anslaget tas ned: 2018-12-29Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden.PDF
 • 2018-12-06

  Sammanträdesprotokoll från Bygg- och miljönämnden

  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-12-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2018-12-05Paragrafer: §§64 - 73Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-06Datum då anslaget tas ned: 2018-12-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll Bygg- och miljönämnden 2018-12-05PDF
 • 2018-12-06

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2018-12-03Paragrafer: 156-182Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-06Datum då anslaget tas ned: 2018-12-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2018-12-03.PDF
 • 2018-12-03

  Sammanträdesprotokoll från valberedningen

  Protokoll från valberedningens sammanträde 2018-11-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValberedningenSammanträdesdatum: 2018-11-29Paragrafer: 50-71Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-03Datum då anslaget tas ned: 2018-12-25Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valberedningen 2018-11-29PDF
 • 2018-11-30

  Sammanträdesprotokoll från valberedningen

  Protokoll från valberedningens sammanträde 2018-11-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValberedningenSammanträdesdatum: 2018-11-27Paragrafer: 26-49Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-30Datum då anslaget tas ned: 2018-12-22Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från valberedningen 2018-11-27PDF
 • 2018-11-30

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-11-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2018-11-27Paragrafer: 113-119, 121-126Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-30Datum då anslaget tas ned: 2018-12-22Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet från SN 2018-11-27 inkl. bilagorPDF
 • 2018-11-27

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2018-11-27 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2018-11-27Paragrafer: 152-157Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-27Datum då anslaget tas ned: 2018-12-19Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2018-11-27

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, direktjusterad paragraf

  § 120 från socialnämndens sammanträde 2018-11-27 är direktjusterad och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2018-11-27Paragrafer: 120Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-27Datum då anslaget tas ned: 2018-12-19Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.SN 2018-11-27 direktjusterad § 120PDF
 • 2018-11-27

  Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraft: Ändring av Detaljplan, Ljung 1:19 mfl KLÖVERVÄGEN . Antagen 31 oktober 2018 §59. Laga kraft 23 november2018.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljönämnden
  Information om anslagetInstans: Bygg och Miljönämnden Sammanträdesdatum: 2018-11-31 Paragrafer: §59 Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-23 Datum då anslaget tas ned: 2018-12-23 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll Bygg och miljönämnd 2018-11-31PDF
 • 2018-11-23

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2018-11-19Paragrafer: 175-200Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-23Datum då anslaget tas ned: 2018-12-17Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Kommunstyrelsen protokoll 2018-11-19PDF
 • 2018-11-22

  Sammanträdesprotokoll från valberedningen

  Protokoll från valberedningens sammanträde 2018-11-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValberedningenSammanträdesdatum: 2018-11-20Paragrafer: 5-25Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-22Datum då anslaget tas ned: 2018-12-14Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valberedningen 2018-11-20PDF