Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2019-10-14

  Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde den 21 oktober

  Föredragningslista och kallelse till kommunfullmäktige publiceras på den digitala anslagstavlan en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde enligt kommunallagen. Föredragningslistan är preliminär till mötesdagen. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. OBS! Ärende 1 - Risk- och sårbarhetsanalys för Herrljunga kommun är ett sekretessärende och är endast för kommunfullmäktiges ledamöter.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2019-10-21Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-14Datum då anslaget tas ned: 2019-10-21Ordförande: Andreas JohanssonSekreterare: Fam SundquistKallelse_KF_2019-10-21PDFKallelse_KF_2019-10-21_MeddelandenPDF
 • 2019-10-11

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-10-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2019-10-03Paragrafer: 63-77Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-11Datum då anslaget tas ned: 2019-11-02Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2019-10-03PDF.
 • 2019-10-08

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-10-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-10-01Paragrafer: 74-80, 86-88Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-08Datum då anslaget tas ned: 2019-10-30Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokoll från socialnämnden 2019-10-01PDF
 • 2019-10-04

  Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-10-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2019-10-02Paragrafer: 43-56Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-04Datum då anslaget tas ned: 2019-10-26Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll BMN 2019-10-02.PDF
 • 2019-10-04

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2019-09-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2019-09-30Paragrafer: 112-132Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-04Datum då anslaget tas ned: 2019-10-26Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2019-09-30PDF
 • 2019-10-01

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-10-01 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-10-01Paragrafer: 113-122Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-01Datum då anslaget tas ned: 2019-10-23Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2019-10-01

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, direktjusterade paragrafer

  Paragraf 81-85 från socialnämndens sammanträde 2019-10-01 är direktjusterade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragraferna är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-10-01Paragrafer: 81-85Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-01Datum då anslaget tas ned: 2019-10-22Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Herrljunga kommun.Paragraferna är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
 • 2019-09-27

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2019-09-23Paragrafer:  139-156Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-27Datum då anslaget tas ned: 2019-10-19Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-23 med bilagoröppnas i nytt fönsterKommunstyrelsens protokoll § 154/2019-09-23 med bilagorPDF