Dela

Renhållning

Förr handlade renhållning om att slänga allt i samma grop och sedan täcka över det. Nu mera kan det mesta återvinnas och vi har alla en del i det ansvaret.

Att sortera förpackningar och tidningar måste, enligt miljöbalken, göras. Men just den delen av renhållningen ansvarar kommunen inte för. Istället läggs några ören på varje förpackning för återvinning vilket finansierar de återvinningsstationer där vi lämnar glas, plast och metall med mera. Den som ansvarar för dessa stationer är FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen). I den vanliga soppåsen utgör förpackningar och tidningar ungefär en tredjedel.
 
Kommunen ansvarar däremot för det övriga avfallet från hushållen. Till exempel brännbart, matrester och sådant som ska deponeras. Det brännbara avfallet transporteras idag till Lidköpings fjärrvärmeverk och deponiavfall till Heljestorps avfallsanläggning i Vänersborg. I dagsläget har abonnenter möjlighet att hemkompostera sitt matavfall. På sikt ska dock abonnenterna ges möjlighet att sortera ut matavfallet som sedan hämtas och rötas i en stor central anläggning. Ur matavfallet utvinns då biogas som är ett utmärkt fordonsbränsle. Idag utgör matavfallet nästan hälften av innehållet i den vanliga soppåsen.
 
Återvinningscentralerna i Herrljunga och Annelund bemannas av kommunens arbetsmarknadsenhet och tar hand om det avfall som inte går att lägga i soptunnan. För privatpersoner är det gratis vilket förhoppningsvis leder till att man väljer att lämna in sitt avfall istället för att lämpa av det i naturen. Speciellt viktigt är det att sortera ut det farliga avfallet.
Att hantera avfall idag är ett miljöjobb och Herrljunga kommun vill gärna se det arbetet som en möjlighet istället för något som måste ske i sista änden av en produkts livstid. Dagens avfall är morgondagens råvara!
 

Vad kan du göra för att minska din miljöpåverkan?


1) Förändrade konsumtionsmönster
2) Sortera bort farligt avfall (lämnas till Återvinningscentral)
3) Lämna avfall till återvinning (grovavfall till Återvinningscentral, förpackningar till Återvinningsstation och matavfall till din kompost)
4) Resten läggs i soppåsen (Är du riktigt duktig skall det inte finnas mycket kvar)

Innehållet i soppåsen transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner fjärrvärme och el. Anläggningen har ett avancerat reningssystem som minimerar utsläppen.  

Ytterligare information om svenska avfallshantering finns att läsa på hemsidan sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk på!

Det är också viktigt att inte själv elda upp några sopor hemma. När man eldar avfall, oavsett om det sker i fat utomhus eller i egen villapanna, frigörs och bildas en rad skadliga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt utan leder också till att man utsätter sig själv och sin omgivning för olika hälsorisker. Bland annat genom inandning av rök men också via mat eller dricksvatten eftersom de skadliga ämnena lagras i marken. Det enda som är tillåtet att elda är trädgårdsavfall i form av ris, kvistar och löv.

Uppdaterad av Mikael Johnsson, 2015-04-02, Sidansvarig: Alfred Lindmark

Kontakt

Renhållningschef
Mikael Johnsson
0513-172 02
mikael.johnsson
@admin.herrljunga.se

Kundtjänst
Sophämtning
Ragn-Sells 0512-79 77 40 kundcenter.vara@ragnsells.se

Kundtjänst
Slamtömning
Clean-Pipe 0322-109 00 slam@cleanpipe.se

Kompostering,
utglesad hämtning mm.
Miljöenheten
0513-171 24

ReturMera
Ragn-Sells
0512-79 77 40

Kommunala VA-avgifter
Herrljunga Elektriska AB
Tel 0513-22051
kundtjanst(a)el.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats