Dela

Renhållning

Förr handlade avfallshantering om att slänga allt i samma grop och sedan täcka över det. Nu för tiden kan det mesta återvinnas och bli till en ny råvara. Alla har del i ansvaret att värna om vår miljö och våra resurser.

Enligt miljöbalken måste alla sortera ut  sortera förpackningar och tidningar. Trots detta utgör förpackningar och tidningar ungefär en tredjedal av innehållet i vanliga soppåsar. Men just den delen av renhållningen ansvarar kommunen inte för. Istället läggs några ören på varje förpackning för återvinning vilket finansierar de återvinningsstationer där du lämnar glas, plast och metall med mera. FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) är ansvariga för återvinningsstationerna.

Kommunen ansvarar för det övriga avfallet från hushållen. Till exempel restavfall, matravfall och sådant som ska deponeras. Restavfallet transporteras idag till Lidköpings fjärrvärmeverk och deponiavfall till Heljestorps avfallsanläggning i Vänersborg. Matavfall nästan hälften av innehållet i en vanlig soppåse. Du som abonnent har i dagsläget möjlighet att hemkompostera sitt matavfall. Från och med 1 oktober 2016 erbjuds invånare i Herrljunga kommun att matavfall i separat kärl. Det matavfall som sorteras ut kommer att bli biogas och biogödsel.
 
Privatpersoner kan lämna avfall på återvinningscentralerna i Herrljunga och Annelund. De bemannas av kommunens arbetsmarknadsenhet och tar hand om det avfall som inte går att lägga i soptunnan. Det är viktigt att du lämnar ditt avfall på återvinningscentral, allra viktigast är det att sortera ut farligt avfall. Särskilt viktigt är det att avfallet inte hamnar i naturen.

Avfallshantering är en miljöfråga. Herrljunga kommun ser möjligheterna i det som du ser som skräp, dagens avfall är morgondagens råvara!

Nyhet! Lämna ditt farliga avfall till miljöbilen

Två gånger om året kan du på kvällstid lämna farligt avfall till miljöbilen. Den stannar på sex platser i kommunen. Hösten 2017 stannar miljöbilen på följande platser och tider:

Tisdag 17 oktober

  • Fåglavik fd.järnvägsstation 16.30-17.30
  • Skölvene, Kents Bensin & Bilar 17.45-18.45
  • Eriksberg skola 19.00-20.00

Onsdag 18 oktober

  • Ljung ÅVS, Parkudden 16.30-17.30
  • Od ÅVS, Örnumsvägen 17.45-18.45
  • Molla skola 19.00-20.00

Vad kan du göra för att minska din miljöpåverkan?

1) Förändra dina konsumtionsmönster. Köp mindre och tänk efter innan du handlar! 
2) Sortera ut och lämna ditt farliga avfall på en återvinningscentral
3) Lämna avfall till återvinning (grovavfall till Återvinningscentral, förpackningar till Återvinningsstation)
4) Sortera ut ditt matavfall och lägg i din kompost. (Från och med okt 2016 kommer du även kunna slänga matavfall i ett separat brunt kärl)
5) Det som du inte kan sortra ut lägger du i soppåsen (Är du riktigt duktig skall det inte finnas mycket kvar)

Innehållet i soppåsen transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner fjärrvärme och el. Anläggningen har ett avancerat reningssystem som minimerar utsläppen.  

Ytterligare information om svensk avfallshantering finns att läsa på hemsidan sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kom ihåg!

Det är förbjudet att elda avfall hemma. Det enda som är tillåtet att elda är trädgårdsavfall i form av ris, kvistar och löv. När man eldar avfall (t.ex. hushållsavfall, förpackningar och grovavfall), frigörs och bildas en rad skadliga ämnen oavsett om det sker i fat utomhus eller i egen villapanna. Det påverkar miljön negativt och leder också till att man utsätter sig själv och sin omgivning för olika hälsorisker. Bland annat genom inandning av rök men också via mat eller dricksvatten eftersom de skadliga ämnena lagras i marken.

Uppdaterad av Malin Bulling, 2017-10-18, Sidansvarig: Alfred Dubow

Kontakt

Renhållningschef
Mikael Johnsson
0322-600647
mikael.johnsson
@admin.herrljunga.se

Kundtjänst Ragn-Sells KommunPartner
Sophämtning
Ragn-Sells 010-723 40 00 kundtjanst4@ragnsells.com

Kundtjänst
Slamtömning
Clean-Pipe 0322-109 00 slam@cleanpipe.se

Kompostering,
utglesad hämtning mm.
Miljöenheten
0513-171 24

ReturMera
Ragn-Sells
010-723 40 00

Kommunala VA-avgifter
Herrljunga Elektriska AB
Tel 0513-22051
kundtjanst(a)el.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats