Dela
Startsidan

Vinterväghållning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator samt gång- och cykelvägar på det kommunala vägnätet.

Under perioden 15 nov — 15 mars har Herrljunga kommun vinterberedskap på kommunens gator samt gång- och cykelvägar. Vinterberedskap innebär att gång- och cykelvägar röjs när snödjupet överstiger 4 cm. Gator röjs när snödjupet överstiger 6 cm. Sandning utförs vid halka. Eftersom inte alla gator och gång- och cykelbanor kan snöröjas samtidigt får vissa vänta lite längre än andra.

För enskilda eller samfällda vägar som är minst 50 meter långa och betjänar minst 1 året runt boende ombesörjer kommunen snöröjning. Vid minst 10 cm. snö skall röjning ske. Det skall vara klart senast 10 timmar efter det att snöfallet upphört.
Snöröjningen sköts på entreprenad av Farmartjänst Ek. För. Herrljunga.

Vägverket har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätet.
Regler för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätet skiljer sig från reglerna på det kommunala vägnätet.

Uppdaterad av System, 2013-11-25, Sidansvarig: Alfred Lindmark

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Faktura adress: Herrljunga kommun Box 16, 524 21 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats