Dela

Vinterväghållning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator samt gång- och cykelvägar på det kommunala vägnätet.

Under perioden 15 nov — 15 mars har Herrljunga kommun vinterberedskap på kommunens gator samt gång- och cykelvägar. Vinterberedskap innebär att gång- och cykelvägar röjs när snödjupet överstiger 4 cm. Gator röjs när snödjupet överstiger 6 cm. Sandning utförs vid halka. Eftersom inte alla gator och gång- och cykelbanor kan snöröjas samtidigt får vissa vänta lite längre än andra.

För enskilda eller samfällda vägar som är minst 50 meter långa och betjänar minst 1 året runt boende ombesörjer kommunen snöröjning. Vid minst 10 cm snö ska röjning ske. Det skall vara klart senast 10 timmar efter det att snöfallet upphört.
Snöröjningen sköts på entreprenad av Farmartjänst Herrljunga.

Trafikverket har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätet.
Regler för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätet skiljer sig från reglerna på det kommunala vägnätet.

Organisation för vinterväghållningen 2015-2016

Avseende

1. De större vägarna, Trafikverkets vägar
2. Kommunens gator och allmän platsmark
3. Kommunens fastigheter (skolor, räddningstjänsten, vårdinrättningar, bibliotek mm)
4. Återvinningsstationer och återvinningscentraler
5. Enskilda vägar (landsbygd)


Kontaktuppgifter vid problem vinterunderhåll av infrastruktur och fastigheter


1. De större vägarna, Trafikverkets vägar

Viktigt med exakt beskrivning ort, väg, adress.
Trafikverket
0771 - 921 921 (Välj 9)


2. Kommunens gator och allmän platsmark

Om brådskande
(Viktigt med exakt beskrivning ort, gata, adress.)
Falks Markentreprenad AB
0322 - 667 640
snow.falksmarkentreprenad@gmail.com

Om EJ brådskande
Urban Ericsson, Gatu- och parkchef:
urban.ericsson@admin.herrljunga.se
0513 - 171 92

Alfred Lindmark, Teknisk chef:
alfred.lindmark@admin.herrljunga.se
0513 - 172 04


3. Kommunens fastigheter (skolor, räddningstjänst, vård, bibliotek)

Om brådskande
För Hemgården och Hagen vårdinrättningar:
Eva Nordén, Fastighetschef
eva.norden@admin.herrljunga.se
0513 - 172 05

Falks Markentreprenad AB
0322 - 667 640
snow.falksmarkentreprenad@gmail.com

Om EJ brådskande
Eva Nordén, Fastighetschef
eva.norden@admin.herrljunga.se
0513 - 172 05

Alfred Lindmark, Teknisk chef
alfred.lindmark@admin.herrljunga.se
0513 - 172 04


4. ÅVS/ÅVC (Återvinningsstationer och återvinningscentraler)

Mikael Johnsson, Renhållningschef
mikael.johnsson@admin.herrljunga.se
0513 - 172 02


5. Enskilda vägar (landsbygden)

Om brådskande
(Viktigt med exakt beskrivning ort, väg, adress.)
Farmartjänst AB
Eivor Ottosson
0513 - 230 82
070- 65 20 253
eivor.ottosson@telia.com

Om EJ brådskande
Urban Ericsson, Gatu- och parkchef
urban.ericsson@admin.herrljunga.se
0513 - 171 92

Alfred Lindmark, Teknisk chef
alfred.lindmark@admin.herrljunga.se
0513 - 172 04

Uppdaterad av Johanna Renko, 2015-11-30, Sidansvarig: Alfred Dubow

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats