Dela

Eldning utomhus

Lokala föreskrifter Eldning utomhus
Herrljunga Kommun

Eldningsförbud
Räddningschef och Räddningschef i beredskap har på delegation från Bygg och Miljö- nämnden rätt att utfärda totalt eldningsförbud i kommunen. För information om eldningsförbud, ring Räddningstjänstens telefonsvarare på 0513-170 70.

Inom tätorter är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall under perioden 1 sep-30 april förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat. Du måste dock se till att du inte stör dina grannar.

Utanför tätorter är eldning generellt tillåten under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat. Du måste dock se till att du inte stör dina grannar.

När eldningsförbud råder är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar eller liknade samt iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade).

Restriktioner
Eldning efter mörkrets inbrott är generellt inte tillåten. Lägereldar i mindre omfattning är dock undantagna. Du får inte elda så att det medför olägenhet för dina grannar.

Säkerhet
Eldning bör inte ske vid stark vind eller när markvegetationen är torr.
Elda aldrig så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar kan skadas.


Släckutrustning skall alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa är exempel på lämpliga släckredskap. Tänk på att släckredskap skall finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. En spade kan exempelvis användas för att släcka en lägereld.


Undvik att tända på stora mängder brännbart material. Dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen.

Tänk på att eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

Säkerhetsavstånd
Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, skall vara:

- gräseldning 25 meter
- eldning i mindre omfattning (ca 1 kvm)  15 meter
- eldning i större omfattning  75 meter
- påsk-och valborgsmässoeldar  75 meter
Ägare av lantbruk bör även kontrollera försäkringsvillkoren för ekonomibyggnader eftersom längre säkerhetsavstånd rekommenderas i vissa fall.

Ansvar
All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och ”tänk efter före”. Tänk på att du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen indikerar att eldning är tillåten. Vårdslöst beteende eller oaktsamhet vid eldning kan leda till åtal.

Varning
Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning - risk för brännskador!

Övrigt
Eldning behöver inte anmälas till Räddningstjänsten, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något, telefon 0513-170 89.

Mer information
Ladda gärna ner foldern "Eldning och allemansrätt" i PDF-format.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad:   2013-04-12

Upprattad av:                              Stf. Räddningschef Christian Hallberg

Grillning

Att grilla på balkongen avråder räddningstjänsten från, men det är fastighetsägaren som bestämmer vad som gäller i din fastighet. Att grilla i en inglasad balkong eller direkt under en är däremot förbjudet. Anledningen är att du eller någon annan kan drabbas av kolmonoxidförgiftning eftersom rökgaserna inte ventileras bort som de ska.

Om du har en vanlig balkong och det inte finns regler för grillning i din fastighet ska du tänka på att du måste visa hänsyn mot dina grannar. Välj i första hand en el-grill eftersom den ryker mindre. Har du en vanlig kolgrill ska du vara försiktig med tändvätska. Detta för att den dels gör att kolen ryker mer än nödvändigt och dels orsakar ett häftigt brandförlopp som kan vara svårt att kontrollera. Välj därför istället tändrör, tändklossar eller tändpapper.

När du grillat färdigt måste du noggrant kontrollera att kolen inte glöder. Häll vatten på glöden. Observera att speciellt briketter kan glöda på insidan fast du hällt vatten över dem. Ett bra tips är att lägga aluminiumfolie i botten på grillen. När glöden är släckt kan du vika ihop folien till ett paket och låta det stå ute till nästa dag.

Om du grillar ute ska du tänka på att hålla avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt. Placera inte grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.

Uppdaterad av Jonas Myren, 2013-04-24, Sidansvarig: Christian Hallberg
Kontakt
Information om
eldningsförbud kan
fås av
räddningstjänstens
telefonsvarare
0513-170 70

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats