Dela

Seniorsäkerhet

Matnyttig information som sammanställts av SSG - Seniorsäkerhetsgruppen, en ideell verksamhet av engagerade samhällsmedborgare i samarbete med: Herrljunga kommun, Polisen, SPF, PRO, Räddningstjänsten och Studieförbundet vuxenskolan.

SSG vill med enkla medel skapa en verksamhet med information och rådgivning till seniorer som upplever oro för den tilltagande kriminaliteten i samhället.

Denna information har vi sammanställt för att äldre personer ska få möjligheten att säkra upp din egen omgivning. I texten finner man berättelser om personer som med oärliga avsikter, har utfört händelser som skapar obehag och rädsla.

Vi ger här goda råd som kan vara till hjälp för att du inte ska behöva uppleva något liknande. Det är tyvärr den verklighet som vi befinner oss i och det handlar därför om att, så långt som möjligt, öka vårt säkerhetstänk hemma i bostaden eller när vi går ut på byn i olika ärenden.

Det gäller också att vi måste förstå att tiderna förändras och att vi inte kan isolera oss från samhället och den utveckling som ständigt pågår. Mycket tyder på att personer med oärliga avsikter har hittat oss äldre som en ny marknad för sitt behov av att skaffa kontanta medel. Skulle du ha egna upplevelser och erfarenheter eller andra funderingar så är du välkommen att höra av dig till någon av oss i arbetsgruppen.

Viktiga kontaktvägar och kontaktpersoner:


• Vid allvarlig olycka pågående brott eller brand gäller det att omgående ringa 112.

• Vid information till polisen kan man ringa 114 14 och knappa sig fram, men känns det oroligt eller om du tycker att det verkar det minsta osäkert eller, vilket är det allra värsta, att väntetiden är mer än tre minuter ring i stället 112.

• Stöd och råd kan man alltid få om man ringer till kommunkontoret som normalt ska vara bemannat på dagtid. 0513-170 00. På detta nummer når du också Räddningstjänsten för icke brådskande ärende annars ringer du 112.

• Vid sjukdomsfall eller liknande ring 1177 eller vid behov av ambulans ring 112.

• För övrig samhällsinformation eller anmälan om storm, översvämningar eller risk för stora olyckor ring 113 13.

• Till SSG (Seniorsäkerhetsgruppen i Herrljunga kommun) kan man också ringa för råd och information.

• Grannsamverkansgrupperna i din närhet är också bra att kontakta vid behov. Detta kan du göra genom att kontakta Studieförbundet vuxenskolan på telefon 0513-501 70.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-05-04, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Birgitta Larsson, PRO

Jeannette Forsberg, SPF

Viveca Lundahl, Folkhälsoutvecklare Herrljunga kommun

Gerd Thörnell-Åström, Geriatriksjuksköterska

Stellan Åström, Säkerhetsrådgivare

Jonas Myrén, Brandmästare


Robert Möörk, Polisen

 Ett samarbete mellan
 Herrljunga kommun och...

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats