Dela

Omsorg och socialt stöd

Någon gång i livet kan det hända att man behöver hjälp eller råd och stöd. En av de viktigaste uppgifterna för kommunen är att se till att invånarna får den hjälp och det stöd de behöver. I Herrljunga finns verksamheter och insatser som vänder sig till barn, vuxna och familjer, äldre och personer med funktionsnedsättning

Vår verksamhet spänner över ett brett område och vi har mycket att erbjuda. 

På följande sidor hittar du svar på hur du kan få råd, stöd och hjälp av kommunen. Det finns information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning och anhöriga. Du hittar också information om hjälp som du kan få med ekonomi, familj och familjerelationer, missbruk och våld.

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen. 


Uppdaterad av Linnea Holm, 2017-06-02, Sidansvarig: Niels Bredberg
etjänster
Talande webb

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats