Dela

Energi och klimat


Energi- och klimatrådgivning

Välkommen till sidan om energi- och klimatrådgivning i Herrljunga kommun.
Hos oss får du information och tips om hur du kan minska din energianvändning, göra nytta för miljö och spara pengar. Rådgivningen vänder sig framför allt till invånare i kommunen men även till mindre företag och organisationer.

Verksamhetens syfte är att ge en objektiv, lokal och regional anpassad information, rådgivning och parallellt samordna och komplettera den rådgivning som ges av statliga myndigheter och kommersiella aktörer. Vår energi- och klimatrådgivning är opartisk, kostnadsfritt och bedrivs med stöd av Energimyndigheten.

Platsbesök för villor och lägenheter, anläggningar, små industrilokaler, livsmedelslokaler, kontorlokaler och föreningslokaler kan göras av kommunens energi- och klimatrådgivare vid kundernas begäran. Besöket tar cirka 2 timmar då vi börjar med att gå runt i ditt hus, din lokal eller din anläggning.

Du hittar blanketter för energirådgivning under fliken Blanketter/Energirådgivning.
Du kan även trycka här!

Målet med besöken är att kartlägga fastighetens eller anläggningens energisystem, vilken kan vara ett bra underlag för att rådgiva klienten om hur dem kan minska sin energianvändning, energikostnaden och använda av förnybar energikälla.Energieffektivisering

Herrljunga kommun har sedan 2010 fått statligt stöd för energieffektivisering inom den kommunala verksamheten i enlighet med förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner. Detta till följd av att Regeringen den 17 december 2009 beslutade att ge ett statligt stöd till kommuner och landsting som jobbar strategiskt med energieffektivisering.

Stödet ges under en femårsperiod mellan 2010 och 2014. Herrljunga kommun som får stödet förbinder sig att fastställa en strategi för energieffektivisering och jobba aktiv med att genomföra den. Strategin innefattar kommunens fordon, lokaler och kommunägda företag. 


Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplanen är framtagen för att på ett mer konkret sätt bidra till att de nationella och regionala miljömålen uppnås och samtidigt främja en god miljö och en hållbar utveckling inom Herrljunga med hänsyn till kommunens specifika förutsättningar.

Du hittar den aktuella planen här!PDF


Smart energi

Klimatstrategin för Västra Götaland undertecknades av Herrljunga kommuns representant tillsammans med 67 andra aktörer den 19 oktober 2009 på Konserthuset i Göteborg. Processen som kallas Smart energiinnebär att alla medverkande aktörer måste bidra till ett resurseffektivt samhälle och bryta beroendet av fossil energi till 2030.

För Herrljunga betyder processen Smart energi, att kommun bör utföra konkreta åtgärder om energieffektivisering och användning av förnybar energi genom satsningar som kommunen gör i egen regi eller i de överenskommelser som drivs inom Smart energi.

Läs mer om Smart energipå: http://www.vgregion.se/länk till annan webbplats


Nyttiga länkar

http://www.boverket.se/länk till annan webbplats
http://www.energimyndigheten.se/länk till annan webbplats
http://www.energiradgivarna.com/länk till annan webbplats
http://www.konsumentverket.se/länk till annan webbplats
http://www.lampinfo.se/länk till annan webbplats
http://www.miljofordon.se/länk till annan webbplats
http://www.radgivningvast.se/länk till annan webbplats
http://http://www.naturvardsverket.se/länk till annan webbplats
http://www.scb.se/länk till annan webbplats
http://www.sp.se/länk till annan webbplats
http://www.svensksolenergi.se/länk till annan webbplats
http://www.vgregion.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakta Mohammad Ashtari om du vill rådfråga om något
inom energi- och klimatområdet, boka tid för en träff/hembesök, eller om ni är intresserade av ett föredragom energi till små- och medelstora företag. Mohammad svarar även på frågor gällande strategier för energieffektivisering av den kommunala verksamheten, Smart energi och Energi- och klimatplanen
för Herrljunga Kommun!Uppdaterad av Emelie Wallenas, 2014-12-01, Sidansvarig: Claes Eliasson
Kontakt

Energi- och klimatstrateg/rådgivare
Mohammad Ashtari
0513-172 07
mohammad.ashtari@
admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats