Dela
Startsidan

Energi och klimat

Välkommen att besöka energi- och klimatrådgivnings hemsida i Herrljunga kommun. Hos oss får du information och tips om hur du kan minska din energianvändning, göra nytta för miljö och spara pengar. Många åtgärder förbättrar även komfort och inneklimat. Vi förmedlar kunskap om energieffektivisering, klimat, transporter mm. Rådgivningen vänder sig framför allt till invånare i kommunen men även till mindre företag och organisationer samtidigt som vi jobbar också med kommunens fastighetsbestånd.

Verksamhets syfte är att ge en objektiv, lokal och regional anpassad information, rådgivning och parallellt samordna och komplettera den rådgivning som ges av statliga myndigheter och kommersiella aktörer. Energi- och klimatrådgivningen är kostnadsfri och bedrivs med stöd av Energimyndigheten.
 
Har du frågor om bl.a. energieffektivisera, förnybara energislag, energibesparingsåtgärder, belysningssystem, uppvärmningssystem, kylsystem eller om ni är intresserade av ett föredrag om energi till små- och medelstora företag vänd dig till oss.
 
Dessutom vägledning för att spara energi, sänka energikostnader och därmed påverka miljön på ett positivt sätt görs hos oss med hjälp av energi- och klimat beräkning.
 
Obs! Kommunala Energi- och klimatrådgivare är inte konsulter och har därför inget juridiskt ansvar för sin energi/klimat beräkningar vilken är grovt uppskattad. Denna görs bara som en vägvisare för ytterligare analys hos konsulter.
 
Vid frågor, vänligen kontakta energi- och klimatrådgivningen på Bygg- och miljö förvaltningen.


Energi- och klimat beräkningar för villor, lägenheter, olika typ av lokaler och anläggningar

Energi- och klimatrådgivningen i Herrljunga kommun genomför energiberäkning för dig som äger, förvaltar eller bygger småhus, flerbostadshus, lokaler av olika slag och tekniska anläggningar bl.a. kylanläggningar mm inom offentliga verksamheter. 

Beräkningen redovisas i informativa rapporter och innehåller bl.a. förslag för energieffektiviseringsåtgärder, kostnader och återbetalningstid. Dessutom redovisas normalförbrukningen i ditt hus och miljöutsläpp för olika uppvärmningsalternativ.
 
Syfte med beräkningen är att hjälpa dig för att se med vilka åtgärder kan man spara energi och använda av förnybara energikällor och dess innebörd för din ekonomi och miljö.
 
Dessa punkter bör uppmärksammas för energi- och klimatberäkningar:

 • Kommunala Energi- och klimatrådgivare är inte konsulter och har därför inget juridiskt ansvar för sin energi/klimat beräkningar vilken är grovt uppskattad. Denna görs bara som en vägvisare för ytterligare analys hos konsulter.
 • Utredningar görs på uppdrag av villa/fastighetsägare.
 • Beräkningar är kostnadsfritt för privatpersoner som företagsägare.
 • Beräkningar byggs på uppgifter som villan/fastighetsägaren har angett.
 • Arbetet måste utföras av fackman.
 • Beräkningarnas input värde hämtas från myndigheter vilka kan förändras beroende på energipolitiska beslut.
 • Beräkningarna görs bl.a. enligt energimyndighetens standard.
 • Beräkningarna kan ha en fel marginal på ±5 %.

Så här beställer du tjänsten

 • Skicka in namn, adress och telefonnummer, så skickar vi en blankett som du fyller i och returnerar. Sedan skickar vi till dig resultaten för din fastighet eller anläggning när vi erhållit blanketten ifylld.
 • Ansökan skickas till:Herrljunga kommun, Bygg- och miljö förvaltningen, Box 201, 524 23 eller skicka E-post till mohammad.ashtari@admin.herrljunga.se ​
 • Alla blanketterna kan du också hämta, i pappersform hos Mohammad Ashtari på bygg- och miljö förvaltningen.
 • Dessa blanketter finns också för nedladdning i PDF format i vår hemsida vilka hittar du under länken blanketter www.herrljunga.se/invanare/blanketteröppnas i nytt fönster

Energirådgivning för lokaler, Energiberäkning PDF

Energirådgivning för småhus,Energiberäkning   PDF

Energirådgivning för lägenheter,Energiberäkning   PDF

Energirådgivning för tekniska anläggningar bl.a. kylanläggningar mm inom offentliga verksamheter.Energiberäkning    
Energi- och klimat rådgivare i Herrljunga kommun kan ge tips och råd om installation och konstruktions tekniska system för villor, lägenheter, anläggningar och olika typer av lokaler

El installationssystem

 •   Belysningssystem
 •   Belysningsteknik
 •   Systemets effekt behov
 •   Solcellsystem
 •   Solcell teknik
 •   Solcells bidrag
 •   Belysning för miljön och ekonomin

 
Uppvärmningssystem

 •   Eldningssystem "Ved, pellets, flis mm"
 •   Värmepannor "Ved, pellets, flis, olja, el mm"
 •   Fjärrvärme teknik
 •   Fjärrvärme för/nackdelar
 •   Solvärme teknik
 •   Solvärme systemets fördelar och nackdelar
 •   Solvärmestöd
 •   Värmepumpar
 •   Värmepumpsteknik
 •   Berg/Jordvärmepump
 •   Sjövärmepump
 •   Luft/luftvärmepump
 •   Luft/vattenvärmepump

Kompletterande värmesystem

 •   Kompletterat med luft/luftvärmepump
 •   Kamin/kakelugn "Ved, mycket eldning"
 •   Pelletskamin
 •   Installerat solfångare för varmvatten
 •   Installerat styr- och reglersystem till direktel

 
Varmvattensystem

 •   Värmeåtervinning ur spillvatten
 •   Installerat snålspolande armaturer
 •   Övrigt

 
Ventilationssystem

 •   Självdragsventilation
 •   Frånluftsventilation
 •   Från/tilluftventilation
 •   FTX-system
 •   Övrigt

Kylsystem

 •   Kylsystem i småhus
 •   Kylsystem i kontorslokaler
 •   Kylsystem i små industrilokaler
 •   Kylsystem i livsmedelslokaler
 •   Övrigt

Fönster och Ytterdörrar

 •   Fönster teknik
 •   Byte fönster och Ytterdörrar
 •   U-värde

 
Tilläggsisolering

 •   Vind
 •   Fasad
 •   För/nackdelar "isolering"
 •   Isoleringsteknik
 •   Övrigt

 
Hur kan du minska din energianvändning och även använda av förnybara energikällor, göra nytta för miljön och spara pengar kan fastställs av energi och klimat beräkningar som görs av kommunala energi- och klimatrådgivare. Energi- och klimat rådgivare i Herrljunga kommun kan ge tips och råd om förnybara energikällor och effektivisera energianvändning i ett hushåll, transport mm
 
Energianvändning i ett hushåll (för vitvaror och apparater)
Energimärkningssystemet gör att du lättare kan jämföra olika produkter med varandra. Alla vitvaror ska vara märkta med energimärket som du ser här bredvid. En produkt som har fått ett A är bäst ur energisynpunkt medan en produkt som har fått ett G är sämst. Kylar och frysar har även A + och A ++ där A ++ är det allra bästa. Datorer och bildskärmar märkta med Svanen och EU blomman är bra val ur energi och miljösynpunkt. Vid köp av hemelektronik kan du också spana efter Energy Star och TCO-märken, vilka står för låg energianvändning och goda arbetsmiljöegenskaper.
 
Miljö
Klimatförändringarna medför att medeltemperaturen på jorden kommer att stiga. Hur
mycket den stiger beror på hur effektivt vi kan minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Att effektivisera elanvändningen i hushållen är ett mycket viktigt
bidrag för miljön.

Faktaruta
Hushållsel utgör ca 25 % av hushållets totala energiförbrukning och kan    
sammanfattas som den el som inte används för uppvärmning av huset eller
varmvatten.

 

Genom att använda marknadens mest energieffektiva produkter minskar elförbrukningen i ett genomsnittligt hushåll med 40 %.


 
Transport

 •   Övergång till energieffektiva resor och transportsätt (hållbart resande/mobility management).
 •   Ökad energieffektivisering (välj bättre fordon, sparsam körning mm).
 •   Ökad andel förnybar energi (biodrivmedel/el).

Hur stort är möjligheter att påverka både miljö och ekonomi positivt genom användning av effektivare belysningssystem och förnybara energikällor kan konstateras i energi och klimat beräkningar som görs av kommunala energi- och klimatrådgivare.Övriga tekniska system
Hos kommunala energi- och klimatrådgivare får ni tips och råd även om andra energi tekniska lösningar.
 
Nyttiga länkar
www.belysningsbranschen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://www.boverket.se/länk till annan webbplats
http://www.energimyndigheten.se/länk till annan webbplats
http://www.energiradgivarna.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://www.konsumentverket.se/länk till annan webbplats
http://www.lampinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://www.miljofordon.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://www.radgivningvast.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://www.naturvardsverket.selänk till annan webbplats
http://www.scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://www.sp.se/länk till annan webbplats
http://www.svensksolenergi.se/länk till annan webbplats

Uppdaterad av Emelie Wallenas, 2014-04-23, Sidansvarig: Claes Eliasson
Kontakt

Energi- och klimatstrateg 
Mohammad Ashtari
0513-172 07
mohammad.ashtari@
admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 23 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Faktura adress: Ekonomikontoret Box 201 | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats