Dela

Enskilt avlopp

Om man inte har möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet kan man få göra en så kallad enskild avloppsanläggning. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken av bygg- och miljönämnden för att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Miljöbalkens krav på enskilda avlopp gäller över hela Sverige. Det man som fastighetsägare behöver veta finns på den nationella kunskapsbanken www.avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöenheten följer kontinuerligt upp att Miljöbalkens krav följs. Under 2017 kontrolleras socknarna Alboga, Broddarp och Öra och 2018 kommer socknarna Eriksberg och Mjäldrunga att kontrolleras.


Är mitt avlopp godkänt?

Är du osäker på om ditt avlopp är godkänt finns det några enkla steg att gå igenom. Du finner en detaljerad checklista länk till annan webbplatspå avloppsguidens hemsida!


Hur går jag tillväga för att åtgärda mitt avlopp?

Om man som fastighetsägare är medveten om att avloppet inte uppfyller kraven, kan man gå till väga på det här sättet:

1. Kontakta en gräventreprenör, dessa hittar du på bland annat på Gula sidorna och www.avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Välj i första hand en entreprenör som är diplomerad enligt Maskinentreprenörerna för att anlägga enskilda avlopp, här hittar du några av de entreprenörer som är utbildadelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i kommunen. Hör gärna med era grannar, det kan bli billigare om ni har samma entreprenör.

2. Be entreprenören komma ut till din fastighet så att ni kan diskutera vilken lösning som passar er bäst.

3. Om någon del av anläggningen kommer att placeras närmre fastighetsgränsen än 4,5 m eller om någon del av anläggningen placeras på grannens fastighet ska berörd grannes medgivande skickas med ansökan.

4. Om ni vill ha en infiltration eller markbädd ska entreprenören gräva en provgrop (2 m djup eller till dess att grundvatten påträffas) där ni har tänkt lägga anläggningen. Tänk på att man måste hålla ett skyddsavstånd till dricksvattentäkter (ca 50 m).

5. Kontakta miljöenheten för en provgropskontroll. Det är bra om även entreprenören kan vara med vid kontrollen. Vi tittar på jordart, avstånd till grundvattnet och dricksvattentäkter. Ansökningshandlingar finns i högermenyn. Vi kan hjälpa er att fylla i ansökan.

6. Funderar ni på minireningsverk vill vi också komma ut på plats, då behövs ingen provgrop och man kan ha ett kortare avstånd till dricksvattentäkten.

7. När vi har fått in er ansökan prövar vi den. Är allt är okej får ni normalt ert tillstånd inom några veckor. Prövningsavgiften för 2017 är 4 920 kronor. I tillståndet finns det flera villkor som måste följas, dessa villkor reglerar bland annat hur stor anläggningen ska vara, skyddsavstånd med mera. Först när ni har fått tillståndet kan ni börja gräva.

8. När anläggningen är klar ska en entreprenörsrapport fyllas i. Den ska skickas till miljöenheten när anläggningen är klar.

9. Om ni har valt en entreprenör som inte är diplomerad, ska ni kontakta miljöenheten för att slutbesikta anläggningen. Avgiften för en slutbesiktning är 1 640 kronor för 2017.


ME-diplomering

På avloppsguidens hemsida går det att söka efter utbildade entreprenörer som är aktiva i kommunen. Länk till sidan finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De entreprenörer som är utbildade och anlagt fler än 5 avlopp/år under en 5 års period i kommunen är:

  • Pers Maskinservice
  • Falks Markentreprenad
  • Eggvena Schakt
  • Berggrens Schakt
  • Källunga Gräv
Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-09-14, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Miljöinspektör
Sofia Lundskog
0513-171 24
sofia.lundskog@
admin.herrljunga.se

Miljöinspektör
Michaela Håkansson
0513-171 23
michaela.hakansson@
admin.herrljunga.se


Information

8 steg till nytt avlopp.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Filmen för dig som funderar på att skaffa eget avlopp.

VA-guidens filmbibliotek.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här finns användbara länkar och filmer för dig som vill veta mer om avlopp, dagvatten och vatten.

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats