Dela

Miljöenhet

Miljöenheten är den kommunala tillsynsmyndigheten för framförallt Miljöbalken och Livsmedelslagen.

Kärnan i Miljöenhetens verksamhet är att bedriva tillsyn eller kontroll på verksamheter som kan ha påverkan på människors hälsa eller miljön.

Förutom tillsynen/kontrollen så har Miljöenheten en rådgivande och vägledande roll i de frågor som hanteras på kommunal nivå och som rör Miljöbalken och Livsmedelslagen. Det kan t ex handla om att informera om vad som behöver uppnås för att uppfylla lagkraven.


Claes Eliasson
Miljöinspektör
0513-171 22
claes.eliasson@admin.herrljunga.se
Bensinstationer
Industrier
Luftvård


Elaine Larsson
Miljöinspektör
0513-171 21
elaine.larsson@admin.herrljunga.se
Enskilda avlopp - Ansökan om tillstånd
Avloppsreningsverk
Livsmedel
Dricksvatten


Sofia Lundskog
Miljöinspektör
0513-171 24
sofia.lundskog@admin.herrljunga.se

Enskilda avlopp - Ansökan om tillstånd
Enskilda avlopp - Tillsyn
Naturvård
Renhållning
Värmepumpar 


Michaela Håkansson
Miljöinspektör

0513-171 23
michaela.hakansson@admin.herrljunga.se
Enskilda avlopp - Ansökan om tillstånd
Hälsoskydd
Hygienlokaler
Radon
Skolor/Förskolor
Livsmedel


Carola Adolfsson
Miljöinspektör
0513-171 20
carola.adolfsson@admin.herrljunga.se
 
Förorenad mark
Industrier
Lantbruk


Har du ett brådskande ärende som du vill ha handlagt så snart som möjligt kan du skicka ärendet till Miljöenhetens gemensamma mejl. Ärendet kommer då handläggas av första inspektören som kommer in på kontorstid.
miljo@admin.herrljunga.se


Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2016-05-03, Sidansvarig: Claes Eliasson

Information om taxa

Taxa inom Miljöbalkens områdenPDF

Livsmedelstaxan för 2016:

  • 1067 kr/tim för planerad kontroll och godkännande.
  • 915 kr/tim för extra offentlig kontroll och regristrering

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats