Dela

Miljöenhet

Miljöenheten är den kommunala tillsynsmyndigheten för framförallt Miljöbalken och Livsmedelslagen.

Kärnan i Miljöenhetens verksamhet är att bedriva tillsyn eller kontroll på verksamheter som kan ha påverkan på människors hälsa eller miljön.

Förutom tillsynen/kontrollen så har Miljöenheten en rådgivande och vägledande roll i de frågor som hanteras på kommunal nivå och som rör Miljöbalken och Livsmedelslagen. Det kan t ex handla om att informera om vad som behöver uppnås för att uppfylla lagkraven.


Claes Eliasson
TF Bygg och miljöchef
0513-171 22
claes.eliasson@admin.herrljunga.se
Bensinstationer
Förorenad mark
Industrier
Luftvård


Elaine Larsson
Miljöinspektör
0513-171 21
elaine.larsson@admin.herrljunga.se
Enskilda avlopp - Tillstånd
Avloppsreningsverk
Livsmedel/Dricksvatten


Nina-Maria Järnstedt
Miljöinspektör
0513-171 24
nina-maria.jarnstedt@admin.herrljunga.se

Enskilda avlopp - Tillstånd
Lantbruk
Naturvård
Renhållning
Värmepumpar

 

Michaela Håkansson
Miljöinspektör

0513-171 23
michaela.hakansson@admin.herrljunga.se
Enskilda avlopp - Tillsyn och Tillstånd
Hälsoskydd
Radon
Skolor/Förskolor
Hälsoskydd/Hygienlokaler


Carola Adolfsson
Miljöinspektör
070-337 34 63
carola.adolfsson@admin.herrljunga.se
 
Förorenad mark
Industrier

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2015-11-10, Sidansvarig: Claes Eliasson

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats