Dela
Startsidan

Miljöenhet

Miljöenheten är den kommunala tillsynsmyndigheten för framförallt Miljöbalken och Livsmedelslagen.

Kärnan i Miljöenhetens verksamhet är att bedriva tillsyn eller kontroll på verksamheter som kan ha påverkan på människors hälsa eller miljön.

Förutom tillsynen/kontrollen så har Miljöenheten en rådgivande och vägledande roll i de frågor som hanteras på kommunal nivå och som rör Miljöbalken och Livsmedelslagen. Det kan t ex handla om att informera om vad som behöver uppnås för att uppfylla lagkraven.


Claes Eliasson
TF Bygg och miljöchef
0513-17122
claes.eliasson@admin.herrljunga.se
Bensinstationer
Förorenad mark
Industrier
Luftvård


Elaine Svensson
Miljöinspektör
0513-17121
elaine.svensson@admin.herrljunga.se
Avloppsreningsverk
Enskilda avlopp
Hälsoskydd/Hygienlokaler
Livsmedel/Dricksvatten
Radon
Skolor/förskolor

Elin Persson
Miljöinspektör
0513-17124
elin.persson@admin.herrljunga.se

Tillsyn enskilda avlopp


Emelie Wallenås
Miljöinspektör
0513-17123
emelie.wallenas@admin.herrljunga.se
Enskilda avlopp
Lantbruk
Naturvård
Renhållning
Värmepumpar

Uppdaterad av System, 2014-09-18, Sidansvarig: Claes Eliasson

Herrljunga kommun Torget 1, 524 23 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Faktura adress: Ekonomikontoret Box 201 | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats