Dela

Höjdpunkter 2007

September 2007 deltog Herrljunga Kulturförvaltning i Bok & Biblioteksmässan i Göteborg under rubriken HERRLJUNGA KULTURHUS lokalt och globalt - 3 projekt

13-14 juli 2007 gick Linnébudkavlen igenom Herrljunga kommun

Herrar Linné från Herrljunga och Falköping
Besökare i Mjäldrunga
Linné anländer till Molla
Budkavle överlämnas till Borås
Linnébudkavlen följde Linnés Västgötaresa 1746.
13 juli tog Herrljungas Linné - Jan Lundblad emot budkavlen från Falköpings Linné - Folke Elbornsson. Kommunalråden från Falköping och Herrljunga fanns på plats liksom representanter från kulturförvaltningar och nämnder. Det hölls en utomhusgudstjänst och det bjöds på mat med 1700-talsanknytning.
Mycket folk mötte upp för att bevittna överlämnandet.
14 juli överlämnades budkavlen till Borås kommun som representerades av Anette Johansson som kom ridande till häst.

Herrljungabygden under 1700-talet och fram till järnvägens tillkomst

Arne och Jan
Sommarutställningen 2007 på Herrljunga Kulturhus uppmärksammar Carl von Linnés 300-årsjubileum.
Arne Bergstrand och Linné-guiden Jan Lundblad vid invigningen 23 maj 2007.

Peter och Monica Lindblom berättar om sina resor

Peter och Monica Lindblom
Peter och Monica Lindblom, Herrljunga har vid två tillfällen berättat om sina resor.
Hösten 2006 var temat "Glimtar från hav och strand" och på Europa-dagen våren 2007 "Kanalresan i Europa".
Uppdaterad av Carina Svensson, 2010-06-02, Sidansvarig: Eva-Lena Liljedahl

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats