Dela

Biblioteksplan

Aktuell biblioteksplan för Herrljunga kommun finns att läsa här.

Läs biblioteksplanenPDF


Kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbun​d

Kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 2016-2019 antogs den 2 november. 2016.
Den delregionala kulturplanen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska fungera som ett vägledande styrdokument för kultursatsningarna i området 2016-2019. Syftet med kulturplanen är att fördjupa samarbetet mellan kommunerna i Sjuhärad för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av kulturen i området. 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds reviderade kulturplan förhåller sig till de regionala och delregionala styrdokumenten och har tagits fram av Boråsregionens kulturnätverk där kommunernas kultur- och bibliotekschefer ingår. Utgångspunkt är den delregionala kulturplan som antogs av Direktionen hösten 2013.

Länk till kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbundPDF


Uppdaterad av Carina Svensson, 2016-11-23, Sidansvarig: Eva-Lena Liljedahl
Kontakt
Har ni frågor eller
synpunkter kontakta oss
0513-172 20, 172 21
bibliotek@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats