Dela

Biblioteksplan

Bibliotekslagen kompletterades 2005 med ett tillägg att varje kommun ska anta en biblioteksplan för den kommunala biblioteksverksamheten.
Från och med 30 januari 2007 finns en biblioteksplan för Herrljunga kommun.

Läs biblioteksplanenPDF


Kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbun​d

Kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 2013-2015 antogs i Direktionen den 8 november. 2013.
Boråsregionen sammanställde 2012 tillsammans med nätverket av kulturchefer och ansvariga i området en kulturplan för delregionen. Kulturplanen ska fungera som ett vägledande styrdokument för kultursatsningarna i Sjuhärad de kommande tre åren. Kulturplanen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 2013-2015 har varit ute på remiss i kommunerna i Sjuhärad. Kommunerna ser positivt på att en delregional kulturplan har tagits fram som vägledning för gemensamma kultursatsningar och underlag för dialog med Västra Götalandsregionen.

Länk till kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad av Carina Svensson, 2013-12-09, Sidansvarig: Eva-Lena Liljedahl
Kontakt
Har ni frågor eller
synpunkter kontakta oss
0513-172 20, 172 21
bibliotek@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats