Dela

Integration i praktiken

Integration i praktiken – begrepp och fakta. En informationsguide.

Producerat av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration: www.landsbygdsnatverket.se/integrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Integration i praktiken – begrepp och fakta är rubriken på denna informationsguide. (Du ser kapitlen i vänsterspalten under sidrubriken.)

Ofta talar man om lyckad integration när en flykting eller nyanländ lär sig svenska språket eller får arbete snabbt. Det nämns också i sammanhang när någon får bostad, nya vänner eller kommer med i ett fotbollslag. Då är man integrerad. Men lyckad integration gäller inte bara den person som kommer hit, det handlar lika mycket oss som redan bor i Sverige.

En lyckad integration på landsbygden är en viktig del av en lyckad landsbygdsutveckling. Landsbygden behöver arbetskraft inom olika områden, det kan vara läkare på vårdcentralen, lärare på byskolan eller djurskötare på mjölkgården som har över 200 kor.

Den svenska landsbygden kan utvecklas genom de kunskaper, erfarenheter och intressen som utrikesfödda har med sig till Sverige. Det behövs också ett ökande - inte minskande - befolkningsunderlag för att privat och offentlig service ska kunna finnas kvar.

Landsbygden kan bidra med många möjligheter för utrikesfödda. Det kan handla om odlingsmark, lediga lokaler, bostäder och nätverk där företagare är vana att hjälpa varandra.

När vi arbetar med integration på landsbygden står landsbygdens behov och resurser lika mycket i centrum som utrikesföddas behov och resurser. För att integration på landsbygden ska bli framgångsrik behövs både ett välkomnande och öppet föreningsliv, bostäder, praktikplatser, jobb och kunskaper om möjligheter för eget företagande.

Denna guide är en del av det arbete som Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp genomför under 2015-2016 för att främja integration på landsbygden.

Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp arbetar för att integration, tillsammans med andra insatser, ska bidra till landsbygdsutveckling. Vi hoppas att denna guide ska vara ett stöd för dig som vill arbeta mer med integrationsfrågor men kanske är lite osäker på hur du ska komma igång, vem som gör vad i integrationsprocessens olika faser och vilka du kan vända dig till.

För oss som arbetar med integration på landsbygden är integration möten som skapar nya möjligheter för både landsbygden och utrikesfödda. Med det perspektivet tror jag att det finns stora möjligheter att lyckas i arbetet för lyckad integration och för landsbygders förnyelse och utveckling!

Per Hasselberg
Ordförande, Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-05-10, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats