Dela

Flyktingmottagning och introduktion​

Kommunen tecknar överenskommelser med Migrationsverket för att ansvara för delar av mottagandet av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn.

Kommunen ansvarar för det initiala mottagandet, att förmedla bostäder samt för generell vägledning och stöd den första tiden. Vi arbetar också med att vara behjälpliga med information rörande flykting, invandrings och integrationsfrågor.

Överenskommelser om flyktingmottagningen i Herrljunga kommun

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande överenskommelser som rör flyktingmottagandet och från 2012 finns en överenskommelse som gäller tillsvidare att Herrljunga kommun ska verka för att det finns beredskap för att ta emot 28 nyanlända personer per år på anvisning av Arbetsförmedling eller Migrationsverk. Från 2014 finns en överenskommelse om att verka för beredskap för att ta emot ensamkommande asylsökande barn.

Nyanlända

Med nyanlända avses personer som fått uppehållstillstånd i Sverige baserat på bland annat flykting eller skyddsskäl. Ansvar för mottagande och etablering delas av flera myndigheter där Arbetsförmedlingen är sammankallande under den första tiden. Kommunen ansvarar för bosättning och initialt praktisk vägledande stöd, samhällsorientering, undervisning i svenska för invandrare (SFI), skolgång och barnomsorg och att annat stöd kommer nyanlända till del. Flera organisationer och kommunala enheter samverkar i att göra mottagandeprocessen så bra som möjligt.

Introduktionsenheten

På Introduktionsenheten finns tre personal som förbereder och verkställer delar av mottagandet . Vi jobbar gentemot nyanlända som innefattas av det kommunala flyktingmottagandet: Hos oss kan du få praktisk hjälp med bosättningen i samband med anvisning, skaffa dig information och få stöd i kontakter med andra myndigheter. Vi har ett drop in system utan tidsbokning som är öppet varje torsdag mellan 13-15. Då finns alltid någon av oss på plats. Drop in-tiden är i första hand riktat till nyanlända men vi kan också finnas till hand för kommunens tjänstemän, organisationer, myndigheter och allmänhetens frågor

Introduktionsenheten är öppen mellan kl. 8-16 och vi finns på Kvarnvägen 5, 524 31 i Herrljunga (Kvarteret Thor, på andra våningen). För vägbeskrivning se www.hitta.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kontoret är inte alltid bemannat då vi är ute på uppdrag så ring eller maila oss innan så att vi säkert kan ta emot er.

Ensamkommande asylsökande barn

Med ensamkommande asylsökande menas minderåriga (under 18 år) som kommer till Sverige och söker asyl, utan föräldrar eller någon annan som gått in i föräldrars ställe. Flertalet av de ensamkommande asylsökande barnen är mellan 15- 18 år. Från 1 april 2014 träder en överenskommelse i kraft om att Herrljunga kommun ska tillhandahålla 4 asylplatser för asylsökande ensamkommande barn. Asylplats upptas så länge ett barn söker asyl. När beslut är klart ska denna plats upplåtas till ett nytt asylsökande barn. Nuvarande omsättning på asylplatser är 2,5 (2013). Det betyder ett mottagande på ca 10 barn per år som upptar asylplatserna.  De barn som får uppehållstillstånd bor kvar i HVB tills de slussas ut till utsluss/träningsboende.

Läs mer om Herrljunga kommuns boene här: Boende för ensamkommande barn

Länkar om flyktingmottagning, etablering av nyanlända och integrationsfrågor


Information om Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om tolkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsen Västra Götalands län -  Integrationsavdelningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsförmedlingen Etablering av nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-05-05, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Flyktingsamordnare
Jacqueline Wockatz
0513-172 94
jacqueline.wockatz@admin.herrljunga.se

Flyktingsamordnare
Elin Axelsson
0513-172 96
elin.axelsson@admin.herrljunga.se

Integrationskoordinator
Josefin Lindahl
0513-172 93
josefin.lindahl@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats