Dela
Startsidan

Arbetscenter

Mål för arbetscenter

 • Sysselsättning i centrum
 • Att se och utvärdera individen och dennes förmåga i en arbetsmiljö
 • Genom bedömning av individen utefter de kriterier som finns i utvärderingsmaterialet och den frågeställning vi får från uppdragsgivaren.
 • Att få referenser utefter utvärdering och dokumentering

Uppgifter för arbetscenter

 • Uppdrag år kommunen
 • Arbetsuppgifter från div. olika företag
 • Praktikanskaffare
 • Reprisen secondhand butik
 • Datatid
 • Snickarverkstad
 • Fixartjänst
 • Hunddagis (framtidsversion)

"Att se hinder klarar vi alla av, men se möjligheter

är en större utmaning för oss alla"

Leif Lundqvist
Margaretha Varenhed

Margaretha Varenhed

Marielle Palm

Marielle Palm

Henrik Hedelin

Henrik Hedelin

Fixartjänst

Kommunens ArbetsCenter kan hjälpa Dig med olika arbetsuppgifter i hemmet och i trädgården, s.k. fixartjänster, mot ersättning enligt antagen avgiftstaxa.
 
Exempel på sådana arbetsuppgifter är:
 
Inomhus:                                                           
·  Byte av glödlampor och  elsäkringar
·  Dammtorkning
·  Fönsterputsning
·  Mattpiskning
·  Nedtagning och uppsättning av gardiner, lampor och tavlor
·  Städning av golv
·  Torkning av lister, dörrar och skåp- luckor

Utomhus:
·    Klippning och trimning av gräsmattor
·    Klippning och ansning av häckar och buskar
·    Rensning av trädgårdsgångar, uppfarter och trädgårdsland från ogräs
·    Räfsning av löv och annat trädgårds-avfall och transport av detta till åter-vinningen
·    Snöröjning och halkbekämpning
 
Vid arbetsanhopningar kan viss väntetid förekomma. Saknas det arbetskraft vid en viss tidpunkt kan ArbetsCenter säga nej till arbetsuppgift.

Tapetserarverksta´n

Januari 2008 startade en rikstäckande lärlingsutbildning till tapetsör på tapetserarverkstan. Utbildningen anordnas och söks via komvux.
Kontakt: Tuula Svensson, Lennart Andersson 0513-17169

Snickeriverkstad

Här tillverkar vi egna produkter beroende på efterfrågan t ex skyltar, barnbord, fixar till gamla trämöbler mm.

Återvinningscentral och skogsvård

Arbetslaget bemannar och hjälper kunden till rätta. Ser till att avfallet hanteras på miljömässigt sätt och tar till vara skänkta saker för iordningställande och försäljning på Reprisen. Sågar och hugger ved. Flyttning av olika enheter inom kommunen mm.

Sköta kontakterna mellan kommunen och skogsbolagen Slutavverka, gallra och plantera kommunens skogar. Arbeta med miljövård (Nycklabacken). Hjälper privata villaägare att ta ned "svåra"träd mm.

Uppdaterad av Linnea Holm, 2014-10-30, Sidansvarig: Elisabeth Skarnehall
Kontakt

Enhetschef
0513-17368

Arbetsmarknadsenheten

Henrik Hedelin
0513-17176
0702-897035
henrik.hedelin

Marielle Palm
0513-17176
0702-759127
marielle.palm

Arbetslaget
Jimmy Kåryd

Herrljunga kommun Torget 1, 524 23 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Faktura adress: Ekonomikontoret Box 201 | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats