Dela

Arbetscenter

Arbetscenter jobbar med  individen i centrum. Det är för individens skull som vi bedriver vår verksamhet och verktyget för att nå våra mål är sysselsättning i olika former.

Våra mål:

  • Individen i centrum
  • Att kunna se, ta fram och utvärdera  arbetsförmågan hos varje enskild deltagare
  • Att utifrån en uppdragsgivares , exv Arbetsförmedlingen, önskemål bedöma arbetsförmågan hos varje person
  • Att ge möjligheter för individen att få referenser och nya arbetslivserfarenheter

Våra verktyg för att nå våra mål är bland annat:

  • Vi utför olika uppdrag åt kommunen
  • Vi utför legoarbeten åt olika företag
  • Vi driver Second-handaffären Reprisen
  • Vi utför Fixartjänst åt kommunens pensionärer
  • Vi driver kommunens återvinningscentraler samt sköter om vissa skogs- och grönområden

Fixartjänst

Kommunens ArbetsCenter kan hjälpa Dig med olika arbetsuppgifter i hemmet och i trädgården, s.k. fixartjänster, mot ersättning enligt antagen avgiftstaxa.
 
Exempel på sådana arbetsuppgifter är:
 
Inomhus:                                                           
·  Byte av glödlampor och  elsäkringar
·  Dammtorkning
·  Fönsterputsning
·  Mattpiskning
·  Nedtagning och uppsättning av gardiner, lampor och tavlor
·  Städning av golv
·  Torkning av lister, dörrar och skåp- luckor

Utomhus:
·    Klippning och trimning av gräsmattor
·    Klippning och ansning av häckar och buskar
·    Rensning av trädgårdsgångar, uppfarter och trädgårdsland från ogräs
·    Räfsning av löv och annat trädgårds-avfall och transport av detta till åter-vinningen
·    Snöröjning och halkbekämpning
 
Vid arbetsanhopningar kan viss väntetid förekomma. Saknas det arbetskraft vid en viss tidpunkt kan ArbetsCenter säga nej till arbetsuppgift.

Återvinningscentral och skogsvård

Arbetslaget bemannar och hjälper kunden till rätta. Ser till att avfallet hanteras på miljömässigt sätt och tar till vara skänkta saker för iordningställande och försäljning på Reprisen. Sågar och hugger ved. Flyttning av olika enheter inom kommunen mm.

Sköta kontakterna mellan kommunen och skogsbolagen Slutavverka, gallra och plantera kommunens skogar. Arbeta med miljövård (Nycklabacken). Hjälper privata villaägare att ta ned "svåra"träd mm.

Uppdaterad av Malin Bulling, 2017-06-21, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Enhetschef
0513-17368

Arbetsmarknadsenheten

Henrik Hedelin
0702-897035
henrik.hedelin

Ann-Sofi Svahn
0513-171 98
ann-sofi.svahn

Arbetslaget
Jimmy Kåryd
0513-171 75

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats