Dela

Folkhälsa i Herrljunga

folk

Vad är folkhälsa?


Med folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet och hälsans utveckling och fördelning för hela eller delar av befolkningen. Våra levnadsvanor har stor inverkan på vår hälsa. Men det är viktigt att samhället i alla sina delar stödjer ett hälsosamt livsstilsval. En god folkhälsa är i grunden en demokratisk fråga och folkhälsoinsatser ska vara tillgängligt för alla.
 
"Att må bra, att ha ork, kraft och lust är en förutsättning för ett gott liv. Hälsa är ett eftersträvansvärt mål för de flesta människor. Den skapas där människor tillbringar sina vardagsliv, där de utbildas, arbetar, leker och älskar".
                                                                                       (Kickbusch -96)
Det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet är en strategisk och långsiktig investering i hälsa och livskvalitet. I kommunen finns ett Folkhälsopolitiskt råd med uppdrag att bevaka och utveckla folkhälsoarbetet i kommunen. En god och jämlik hälsa för människor i Herrljunga kommun är ett av rådets övergripande målsättningar.

Folkhälsan kan påverkas av politiska beslut! Faktorer som påverkar är: möjlighet till delaktighet och inflytande, ekonomisk trygghet, barns uppväxtvillkor såsom skola och föräldrastöd, den fysiska och den psykosociala miljön, skaderisk, levnadsvanor samt en hälsoinriktad sjukvård
 
Utgångspunkten för Herrljunga kommuns folkhälsoarbete är att i samverkan med kommunernas olika förvaltningar och nämnder, föreningar och organisationer samt andra myndigheter påverka de samhällsförhållanden och levnadsvanor som skapar hälsa.
 
I det lokala folkhälsoarbetet vill Folkhälsopolitiska rådet särskilt prioritera barn och unga. Ett av de initiativ vi arbetar med är Familjecentralenöppnas i nytt fönster - en mötesplats och kunskapskälla för blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år.

Länk till Alkohol och droger
Länk till Folkhälsopolitiska rådet
Länk till Kost och fysisk aktivitet
Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-04-10, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Folkhälsosamordnare
Viveca Lundahl
0513-171 30
viveca.lundahl
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats