Dela

Samhällsplanering

Den fysiska miljön runt omkring oss är resultatet av hur vi, samhället, har valt att utforma det. Antingen genom att bebygga platsen eller genom att låta den vara, baserat på olika överväganden. Samhällsplanering innebär att styra utvecklingen genom att göra dessa överväganden på ett strukturerat sätt med kunskap om vilka förutsättningar som finns och vilka konsekvenserna skulle kunna bli. Denna kunskap fås bland annat genom att de som påverkas av planeringen involveras och ges chans att påverka.

Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för den utvecklingen som vi vill ha. Därför är det en viktig politisk fråga att skapa en framtidsvision som planeringen ska sträva efter.

I Utvecklingsplan för Herrljunga kommun — Växtkraft 10 000, våga, vilja, växaöppnas i nytt fönster — presenteras en vision för Herrljunga år 2020. Visionen anger att Herrljunga ska vara en god miljö för både boende och företag och att invånarantalet ska växa till 10 000.

Det betyder att nya områden för bostäder och industrier måste planeras. Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel och service kommer att koncentreras till Herrljunga tätort som erbjuder goda pendlingsmöjligheter åt alla håll i regionen.

En levande landsbygd som tar tillvara kommunens natur- och kulturvärden förutsätter även serviceorter som Ljung - Annelund men också en del glesare bebyggelse på landsbygden.

Under rubrikerna till vänster finns information om kommunens planering på olika nivåer och teman.

Uppdaterad av Janna Petersson, 2017-08-30, Sidansvarig: Claes Eliasson

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats