Dela

Tillgängliga kommunala tomter

Här nedan ses aktuell information gällande det nya etableringsområdet Södra Horsby etapp 1. För information gällande övriga lediga tomter i kommunen ta kontakt med oss!

Södra Horsby Etapp 1

Försäljning av tomter i Herrljunga – Södra Horsby Etapp 1

Försäljningen av tomter i kommunens nya bostadsområde, Södra Horsby Etapp 1, är igång. Bostadsområdet är uppdelat i två områden: Det södra och den norra området.

Tomtförsäljningen för den södra delen har varit igång sedan vintern 2015 och nu är det strax dags att släppa tomterna i det norra området, närmare bestämt den 11 januari 2017 kl. 12.30 kommer "försäljningen" av dem att påbörjas.

Eftersom tomterna ännu ej är avstyckade gäller reservation av tomterna, till dess att lantmäteriförrättning är genomförd. Särskilda villkor - se längst ned på sidan.

Pris?
Kommunen tillämpar ett kvadratmeterpris och varje tomt prissätts efter storlek. Kommunfullmäktiges beslutar om priset, men förslaget till kommunfullmäktige är 178 kr per kvadratmeter.

Reservations- och försäljningsstatus:

Röda markeringar betyder att tomten är såld och gula att den är reserverad.

Särskilda villkor för försäljning av tomter – Södra Horsby Etapp 1 

Varje person får enbart köpa en tomt. Makar eller sammanboende får enbart köpa en tomt gemensamt.

Tomterna säljs för bostadsändamål. Köpekontrakt kommer att innehålla villkor om att bostad måste uppföras inom en viss tid. Tomten får inte säljas vidare eftersom uppförandevillkoret då inte uppfylls.

Tomt får reserveras innan slutligt köp sker. För att reservationen ska vara giltig ska köparen erlägga en reservationsavgift på 1 000 kr. Tomten reserveras då i 1 år. Vid köp räknas reservationsavgift bort från köpeskillingen. Om köparen inte vill förvärva tomten efter 1 år är tomten åter tillgänglig.

Det är möjligt att stå i kö på tomter som är reserverade. Nästa person i kö får då möjlighet att köpa tomten när det första reservationen löper ut.

Tomtköp får ske genom ombud med giltig fullmakt.

Köp av tomt innebär inte att bygglov eller andra tillstånd beviljas. Köpare måste söka sådana tillstånd.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-05-03, Sidansvarig: Alfred Dubow

Kontakt

Teknisk chef
Alfred Dubow
0513-172 04
alfred.dubow
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats