Dela
Startsidan

Välkommen till Herrljunga Musikskola

Herrljunga Musikskola...

...är en kommunal, frivillig skola som erbjuder instrumentalundervisning i musik för alla elever från och med år 1 till och med den termin man fyller 25 år. Vuxna över 25 år erbjuds instrumentalunderviusning i mån av plats, termin för termin för dubbel avgift. Det finns även möjlighet för vuxna att delta i Musikskolans orkesterverksamhet.

Ansvar för Musikskolans omfattning, målsättning m m har Herrljunga bildningsnämnd. Begränsningar finns vad det gäller instrumentval, antal platser samt var undervisningen äger rum.

Verksamheten är till största delen förlagd i Musikskolans egna lokaler på Norra Kyrkogatan 7 i Herrljunga. Viss undervisning sker även ute på kommunens olika skolor.
 

Anmälan...

...gäller för ett läsår och är bindande för hela läsåret om inte återbud lämnas till Musikskolan före terminsstart. Avgift reduceras inte om elev avbryter undervisning under pågående termin. Det går att anmäla sig under hela året, alltså även om sista anmälningsdag har passerats. Finns platser kvar kan man börja när som helst under året, utom i gruppundervisning. Välkommen att höra av er vid frågor om detta!

InformationsfolderLink...PDF


AnmälningsblankettLink...Word

Lektionstid...

...är normalt 20-60 min per vecka, enskilt eller i grupp.
Antalet lektioner som erbjuds per termin är 14 st eller per läsår 28 st.
Du får alltid en kallelse till lektion när läsåret börjar.
 

Instrument...

...kan - med vissa undantag - hyras till en kostnad av 265 kr/termin. Hyran är grundhyra d v s reparationer och förbrukningsmaterial, t ex strängar och rörblad betalar du själv. Du betalar hyra för hel termin även om du avbryter din undervisning. Elever i blås- och stråkundervisning kan hyra instrument i mån av tillgång.
Musikskolan hyr inte ut följande instrument: Piano, synth/keyboard, gitarr, elgitarr, elbas, trummor eller blockflöjt.
 

Noter...

...ingår inte i den avgift ni betalar. Musikskolans lärare hjälper gärna till med beställningar av noter, om ni så önskar. Dessa betalas dock alltid av eleven/vårdnadshavare.
 

Avgift...

...betalas per termin. All undervisning kostar — med undantag för elever som endast spelar i orkester - 720 kr/termin.  Syskonrabatt innebär att undervisningsavgiften för betalande vårdnadshavande är maximerad till 2 avgifter dvs. 1440 kr/termin.Observera att en ev kostnad för instrumenthyra kan tillkomma. Vuxna över 25 år betalar 1440 kr/termin. Deltagande i enbart orkesterspel kostar 160 kr/termin.

Uppdaterad av Dan Bengtsson, 2015-03-09, Sidansvarig: Bodil Jivegard

Kontakt

Herrljunga Musikskola
Box 201
524 23 Herrljunga
Telefon personal 0513-173 20

Besöksadress:
Norra Kyrkogatan 7
524 30 Herrljunga

Chef
Dan Bengtsson

Telefon: 0513-170 16

E-post:
dan.bengtsson
@admin.herrljunga.se

Sms-nr:
072-522 46 08

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Faktura adress: Herrljunga kommun Box 16, 524 21 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats