Dela

Välkommen till Herrljunga Musikskola

Herrljunga Musikskola...

...är en kommunal, frivillig skola som erbjuder instrumentalundervisning i musik för alla från och med år 1 till och uppåt. För vuxna över 25 år är det dubbel avgift och i mån av plats, termin för termin. Det finns även möjlighet för vuxna att delta i Musikskolans orkesterverksamhet.

Ansvar för Musikskolans omfattning, målsättning och avgifter har Herrljunga bildningsnämnd. Begränsningar finns vad det gäller instrumentval, antal platser samt var undervisningen äger rum.

Verksamheten är till största delen förlagd i Musikskolans egna lokaler på Norra Kyrkogatan 7 i Herrljunga. Viss undervisning sker även ute på kommunens olika skolor.
 

Anmälan...

...gäller för ett läsår och är bindande för hela läsåret om inte återbud lämnas till Musikskolan före terminsstart. Avgift reduceras inte om elev avbryter undervisning under pågående termin. Skicka eller lämna din anmälan till musikskolan eller direkt på hemsidan: herrljunga.se/tjanster

Informationsfolder Länk...PDF


Anmälningsblankett Länk...PDF

Lektionstid...

...är normalt 20-60 min per vecka, enskilt eller i grupp.
Antalet lektioner som erbjuds per termin är 14 st eller per läsår 28 st. Det finns kurser som är kortare men då framgår det vid anmälan till den kursen hur många lektioner som ingår. Avgiften reduceras i förhållande till kursens längd.
Du får alltid en kallelse till lektion när läsåret börjar.
 

Instrument...

...kan - med vissa undantag - hyras till en kostnad av 265 kr/termin. Hyran är grundhyra d v s reparationer och förbrukningsmaterial, t ex strängar och rörblad betalar du själv. Du betalar hyra för hel termin även om du avbryter din undervisning. Elever i blås- och stråkundervisning kan hyra instrument i mån av tillgång.
Musikskolan hyr inte ut följande instrument: Piano, synth/keyboard, gitarr, elgitarr, elbas, trummor eller blockflöjt.
 

Noter...

...ingår inte i den avgift ni betalar. Musikskolans lärare hjälper gärna till med beställningar av noter, om ni så önskar. Dessa betalas dock alltid av eleven/vårdnadshavare.
 

Avgift...

...betalas per termin. All undervisning kostar 720 kr/termin med några undantag, se nedan. Syskonrabatt innebär att undervisningsavgiften för betalande vårdnadshavare är maximerad till 2 avgifter d.v.s. 1440 kr/termin. Vuxna över 25 år betalar dubbel avgift, 1440 kr/termin. Kurser på fyra lektioner/termin kostar 205 kr/termin (vuxna över 25 år 410 kr/termin) och kurser på 10 lektioner/termin kostar 515 kr/termin (vuxna över 25 år 1030 kr/termin). Vuxna över 19 år ingår inte i underlag för syskonrabatt. Observera att en ev. kostnad för instrumenthyra kan tillkomma. Elev som endast deltar i orkesterspel betalar 160 kr/termin.

Uppdaterad av Dan Bengtsson, 2016-04-11, Sidansvarig: Bodil Jivegard

Kontakt

Herrljunga Musikskola
Box 201
524 23 Herrljunga
Telefon personal 0513-173 20

Besöksadress:
Norra Kyrkogatan 7
524 30 Herrljunga

Chef
Dan Bengtsson

Telefon: 0513-170 16

E-post:
dan.bengtsson
@admin.herrljunga.se

Sms-nr:
072-522 46 08

Musikskolans öppet hus

För dig som vill veta mer och prova instrument

Måndagen den 18 april 2016 Musikskolan, Norra Kyrkogatan 7, Herrljunga

17.00 – 17.30 Musik och information
17.30 – 18.30 Prova på att spela

Sista anmälningsdag till läsåret 2016/17 är fredag 29 april

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats