Dela
Startsidan

Barnomsorg

Barnomsorg för barn mellan 1-13 år till arbetande eller studerande föräldrar  bedrivs i form av förskola, familjedaghem, allmän förskola och fritidshem. Verksamhet kan drivas av kommunal eller enskild (kooperativ) anordnare. Barn till arbetssökande och föräldralediga föräldrar erbjuds plats 15 timmar i veckan. För dig som är hemma med ditt barn finns öppen förskola.

Inom Herrljunga kommuns barnomsorg följer vi VGregionens rekommendationer vid barns sjukdom, HYFS. Denna information finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt på Bildningskontoret och respektive avdelning.

Förskola

Förskolan är den första delen i skolsystemet och ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det ska vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt.

Innebörden av förskolans uppdrag kan sammanfattas som att den ska leda till att barn omfattas av vårt samhälles gemensamma normer och demokratiska värderingar samtidigt som de ska utveckla en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Förskolan har en egen läroplan (Lpfö 98, reviderad) som också är vägledande för familjedaghemmen.

Familjedaghem

bedrivs i kommunal regi och finns över hela kommunen utom i Eriksbergs och Ods upptagningsområde. Barn mellan 1 och 12 år har sin omsorg hos dagbarnvårdare.

Öppen förskola

är belägen i Vårdcentralen i Herrljunga tätort. Den är en del av familjecentralen som är ett samarbete mellan individ- och familjeomsorgen, mödra- och barnavårdcentralen samt bildningsförvaltningen. Den vänder sig till alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn 0-6 år. På ett flertal platser runt om i kommunen erbjuds öppen förskola i enskild regi.

Uppdaterad av Eva Olsson, 2015-01-19, Sidansvarig: Bodil Jivegard
Kontakt

Bildningschef
Bodil Jivegård
0513-174 02
Fax: 0513-171 33
bodil.jivegard
@admin.herrljunga.se

Barnomsorgsadministratör
Eva Olsson
0513-174 10
eva.olsson
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Faktura adress: Herrljunga kommun Box 16, 524 21 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats