Dela
Startsidan

Bildning

Ny skollag 1 juli 2011

Den 1 juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft. Några viktiga förändringar är att:

 • Gemensamma regler ska gälla för offentliga och fristående skolor om inget annat anges. Det       innebär att fristående skolor ska använda sig av samma läroplaner, kurs- och ämnesplaner,   bestämmelser i skolformsförordningarna och övriga föreskrifter som den offentliga skolan. Reglerna ska även i möjligaste mån vara desamma för alla skolformer.
 • Ökad rättssäkerhet för elever. Fler beslut kommer att kunna överklagas.
 • Rektorns och förskolechefens ansvar och beslutanderätt förtydligas. En nyhet är att rektor och förskolechef får delegera beslutanderätten i de fall där inget annat anges.
 • Systematiskt kvalitetsarbete förändras, krav på kvalitetsredovisningar och kommunala skolplaner tas bort. Huvudmannen ska planera, följa upp och utveckla sin verksamhet och arbetet ska dokumenteras.
 • Ny betygsskala, A, B, C, D, E och F ska användas. Betygsstegen A-E beteckningar godkända resultat och F betecknar icke godkänt resultat.
 • Tillsynen förstärks och skolinspektionen får utökade sanktionsmöjligheter.

Hur styrs grundskola, grundsärskola, fritids och förskoleverksamhet?

I Herrljunga finns både kommunala och kooperativa huvudmän för förskoleverksamheterna medan skolorna har kommunen som huvudman.

Bildningsnämnden är den kommunala, politiska nämnd som ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, fritids och grundsärskolan. Nämnden består av 11 ledamöter och 10 ersättare under mandatperioden 2015-2018. Nämnden fattar beslut om större utvecklingsfrågor, förvaltningsövergripande planer och övriga beslut till följd av vad lagen ställer för krav på kommunen som huvudman. Nämnden beslutar även om vissa förslag till kommunfullmäktige, till exempel budgeten.

Under bildningsnämnden finns bildningsförvaltningen med uppgift att administrera och verkställa nämndens beslut samt övriga krav som nämnden har enligt skollagen och andra författningar.

För verksamheterna, är det rektorn eller förskolechefen som har ansvar för respektive förskole- eller skolenhet. En rektor på en grundskola är även chef över fritidsverksamheten på skolan. Rektorn och förskolechefen är pedagogiska ledare som särskilt ansvarar för att verksamheten utvecklas. Ansvaret omfattar också beslut om inre organisation, personalfrågor, att hålla den budget enheten har att röra sig med och att fatta beslut i olika ärenden som rör elever. Rektor har möjlighet att delegera vissa beslut till anställda med stöd av skollagen.

SkolskjutsreglerPDF

Aktuellt

 • 2014-06-16 07.03
  Stängningsdagar för förskola, familjedaghem och fritidshem 2014/15
  Läs mer
 • 2014-02-19 15.38
  SEMESTERSTÄNGNING
  Läs mer

Uppdaterad av Eva Olsson, 2015-01-19, Sidansvarig: Bodil Jivegard
Kontakt

Bildningschef
Bodil Jivegård
0513-174 02
Fax 0513-171 33
bodil.jivegard
@admin.herrljunga.se

Länk till
bildningsnämnd


etjänster

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Faktura adress: Herrljunga kommun Box 16, 524 21 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats