Dela
2013-03-01

Utredning klar med anledning av Lex Sarah-rapport

Efter en kartläggning av verksamheten inom individ- och familjeomsorgen inom Herrljunga kommun hösten 2012, framkom att verksamheten hade påtagliga brister. Detta ledde till en Lex Sarah-rapport, som gjordes av förvaltningen.

– Bristerna var av sådan omfattning att jag bedömde att verksamheten i sin helhet behövde utredas enligt Lex Sarah, säger socialchef Susann Åhman, som visade sig få rätt.

Lex Sarah-rapport gjordes den 24 oktober, och nu finns en färdig utredning klar, som är gjord av KommunLex.

Utredningen bekräftar den bedömning som gjordes av socialförvaltningens ledning i oktober. KommunLex konstaterar bland att annat att samtliga brister som anges är att se som missförhållanden i socialtjänstverksamheten.

I sin sammanfattning skriver man bland annat:

”Missförhållandena har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för berörda enskilda främst genom att rättssäkerheten för dem har åsidosatts.”

Man bedömer missförhållandena som så allvarliga att de bör anmälas till socialstyrelsen, samt att kommunen går igenom de ärenden där det kan finnas brister och åtgärdar dessa.

– Vi är mycket tacksamma för att få vår verksamhet belyst, säger Susanne Åhman. Vi har naturligtvis redan vidtagit flera åtgärder, och förbättringsarbetet kommer att fortsätta.

För ytterligare frågor ta kontakt med socialchef Susanne Åhman på tel. 0513 / 17 140.

Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2013-03-01, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats