Dela
2013-02-27

Kommunal drar tillbaka anmälan om arbetsmiljö

Kommunal har dragit tillbaka 6§6a-anmälan som gjordes i slutet av oktober förra året. Anmälan gällde arbetsförhållandena vid hemtjänsten i Herrljunga.

Bland annat framfördes att arbetsmiljön varit stressande, att mer och mer arbetsuppgifter tillförts, samt att personal drabbats av fysiska besvär på grund av arbetsmiljön. Anmälan påpekade också att personalrum saknas.

Sedan anmälan gjordes har flera möten mellan Kommunal och arbetsgivaren Herrljunga kommun hållits. Bland annat har man tagit fram en handlingsplan för att komma till rätta med problemen på arbetsplatsen.

– Bland annat har en arbetsgrupp skapats för att man ska kunna arbeta mer intensivt med arbetsmiljöfrågorna och sätta fokus på rätt saker, säger Carola Karlsson, vård- och omsorgschef. Gruppen kommer att arbeta både med kortsiktiga och långsiktiga frågor, för att säkerställa att medarbetarna har det bra på sin arbetsplats.

För ytterligare frågor ta kontakt med vård- och omsorgschef Carola Karlsson på tel. 0513 / 17 155.

Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2013-02-27, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats