Dela
2017-11-01

Fler familjehem behövs i Herrljunga

Familjehemssekreterarna Lina Ingemarsson och Lina Henricson vill ha kontakt med fler personer som kan erbjuda barn och unga ett familjehem.

Det behövs flera familjehem i Herrljunga.

– Vi har ett kontinuerligt behov av familjehem och därför riktar vi oss nu utåt för att hitta helt vanliga familjer som kan ställa upp som familjehem, berättar Lina Henricson, familjehemssekreterare i Herrljunga.

Tillsammans med familjehemssekreterare Lina Ingemarsson, så arbetar hon för att säkerställa att det finns familjehem till de barn och ungdomar i kommunen som har behov.

– Vi söker efter familjer som kan ta emot ett barn i sitt hem, och som kan ge god vård och omsorg under en kortare eller längre period, säger Lina Ingemarsson.

Till skillnad från att vara kontaktperson eller kontaktfamilj, så är det frågan om en placering där barnet bor på heltid hos familjen.

– Det kan handla om en placering från spädbarnsålder och fram tills man är vuxen, säger Lina Henricson. Men det kan också vara en placering under en begränsad tid. Man måste vara beredd på att skiljas från barnet i samband med att en placering avslutas.

För att bli familjehem så krävs inte några särskilda förkunskaper eller någon utbildning.

– Ett familjehem måste ha tid och engagemang, säger Lina Ingemarsson. Det ska finnas ett rum för barnet, men också en vilja att engagera sig känslomässigt.

– Viktigt är också att man kan samverka med socialförvaltningen och med barnets biologiska föräldrar, säger Lina Henricson. Man kan säga att det är ett tredelat föräldraskap där alla ska ha fokus på det bästa för barnet.

Den som är intresserad av att bli familjehem kan ta kontakt med familjehemssekreterarna via telefon eller mail.

– Vi kommer gärna ut för ett förutsättningslöst samtal och berättar mer om vad det innebär, säger Lina Henricson. Vill man gå vidare så gör vi en utredning som innehåller djupintervju, referenstagning och att vi tittar på registerutdrag.

Herrljunga kommun har i dag cirka 30 familjehemsplaceringar, och dessa kan vara både i kommunen och utanför.

– Vi har just nu tre till fyra barn i kö, så vi söker ständigt nya familjer, säger Lina Ingemarsson. Och det kan även vara ensamstående som blir familjehem, det är bara att höra av sig till oss för ett samtal.

– Tycker man att familjehem är ett för stort åtagande, så kan man börja med att vara kontaktfamilj, säger Lina Henricson.

För den som är familjehem utgår ersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer. Ersättningen består av en omkostnadsersättning och ett arvode. Ersättning utgår även till kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

För kontakt: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se eller tel. 0513 – 171 49länk till annan webbplats. lina.henricson@admin.herrljunga.se eller tel. 0513-171länk till annan webbplats 69.

Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2017-11-01, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats