Gator, trafik och grönområden

Parkering i kommunen

Vad är det som gäller?

Marknad och torghandel

Knallemarknad i Herrljunga

Felanmälan utemiljö

Felanmälan gällande utemiljööppnas i nytt fönster

Gör en anmälan så fixar vi!

Växtlighet och klippning

Att tänka på vid bostadsgator

Lekpark i Herrljunga.

Parker och lekplatser

Så här sköts parker och lekparker.

Vinterbild

Vinterväghållning

Så här görs snöröjningen.

Kommunen ansvarar för de kommunala gatorna och allmän platsmark, i vilket ingår såväl drift och underhåll som att förändra och bygga nytt.

För de enskilda vägarna på landsbygden finns ett frivilligt åtagande från kommunens sida gällande snöröjning vid vinterväglag. Bidrag lämnas dessutom till vägsamfälligheter och vägföreningar för allmänt underhåll av de enskilda vägarna.

Stadsparken och övriga grönytor ligger också inom ansvaret för kommunen att sköta, liksom lekplatser, informationstavlor, papperskorgar och städning utomhus.

Det mesta av arbetet med såväl gator och allmän platsmark som park och natur, läggs på externa entreprenader vilka upphandlas med olika tidsintervall.