Artikeln publicerades 26 mars 2020

Uppdaterad: 2020-09-30

Herrljunga kommun vidtar åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset

Herrljunga kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

Att tänka på inför besök på Herrljungas särskilda boenden för äldre

Från och med den 1 oktober råder det inte längre nationellt besöksförbud. Herrljunga kommun har därför satt upp lokala rutiner vid besök på våra särskilda boenden för äldre under covid-19.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19 kommer tillämpas enligt lokala rutiner för särskilt boende i Herrljunga kommunlänk till annan webbplats. Observera att besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott.

Herrljunga kommuns besöksrutin

Att tänka på vid besök hos en person som bor i ett särskilt boende för äldre:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Avstå från besöket även vid milda symtom.
 • Tvätta händerna inför, under och efter besöket. Handsprit kan användas om det inte finns möjlighet till handtvätt.
 • Håll ett säkert avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus.
 • Begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.

Läs mer på förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre.

Inför ditt besök

Ring enheten/avdelningen innan besök och bestäm tid eftersom ytterdörrar är låsta. När du kommer till entrén på bokad tid, ringer du på ringklockan så möter personal upp dig.

Vi tar emot max 2 besökare per tillfälle i den boendes lägenhet.

Gemensamhetsytor får inte användas för besök.

Under ditt besök

Vi uppmuntrar först och främst till utomhusbesök så långt det är möjligt. Om du ska besöka boende i sin lägenhet kommer personal att möta upp dig vid entrén och följa dig till lägenheten.

Vid besöket så vistas du endast i den boendes lägenhet. Behöver du kontakta personal så använder du den boendes larm.

Vid avslutat besök, kontaktar du personalen för ledsagning tillbaka till entrén.

Specifika åtgärder kan komma att användas såsom:

 • Visir i allmänna utrymmen på väg till och från den boendes lägenhet.
 • Särskilda ingångar för besökare.

Vi kommer att sätta upp information om kommunens besöksrutiner vid ingångarna på respektive särskilt boende för äldre.

Tack för att du respekterar åtgärderna för att skydda våra äldre!

Tillsammans tar vi ansvar för att minska smittspridningen

Aktuell och bekräftad information hittar du på Krisinformation.selänk till annan webbplats eller Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats.

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Följ rekommendationer hos ansvariga myndigheter och:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta
 • Håll avstånd, undvik större sociala sammanhang, ta personligt ansvar.
 • Från 13 juni kan du som är symptomfri resa inom Sverige. För att undvika att sprida smitta är det mycket viktigt att du håller fysiskt avstånd, undviker trängsel och att du stannar hemma vid minsta symtom.
 • Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Du som är frisk kan ha social kontakt med dina nära utomhus och med avstånd. Folkhälsomyndigheten har råd om hur du kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Anpassningar i våra verksamheter

För att minska smittspridningen har vi gjort vissa anpassningar i våra verksamheter. Herrljunga kommun ställer in våra publika arrangemang från 12 mars. Det innebär alla arrangemang som innefattar externa besökare.

Några av våra åtgärder:

 • Konserter anordnade av Kulturskolan ställs in tills vidare.
 • Herrljunga bibliotek och kulturhus anpassar sina publika arrangemang.
 • Restaurang Nyhaga vid Hagens äldreboende i Herrljunga är stängd tills vidare.
 • Öppen förskolan samt Freetime/fritidsgården stänger sin verksamhet tills vidare.
 • Dagträffen är stängd tills vidare.
 • Åter självservering i skolresturangerna från och med skolstart hösttermin 2020. Men att undvika att trängsel uppstår så minskas antalet salladskomponenter vid salladsbuffén.
 • För Herrljunga kommuns räddningstjänst gäller tills vidare följande: Tillsynsverksamheten upphör. Endast akuta ärenden tas om hand. All utbildningsverksamhet upphör också samt besöksförbud införs på räddningstjänstens stationer. Dessa åtgärder är insatta för att skydda den operativa personal samt ambulansverksamheten.
 • Herrljunga knallemarknad är inställd tills vidare.

Läs mer om våra vidtagna åtgärder för att underlätta för våra lokala företag.

Vi fortsätter informera om vikten av god handhygien i alla våra verksamheter. Informationsaffischer är uppsatta i våra fastigheter och vid toaletter. Vi skärper hygienreglerna kopplat kring och i våra kök.

Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom eller snuva, hosta eller feber, uppmanar vi all vår personal och våra elever att stanna hemma från arbete, förskola och skola och undvika sociala kontakter.

Förskolor, skolor och gymnasieskola håller öppet

Herrljunga kommun planerar i nuläget att hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna. Vi följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer och arbete gällande coronaviruset. Nya beslut kan fattas om läget förändras.

Vårt förhållningssätt i skola, förskola och fritidshem:

 • Friska barn går i förskola och skola. Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, uppmanar vi alla barn och elever att stanna hemma från förskola och skola och undvika sociala kontakter. För instruktioner när barn kan återgå till skola/förskola se vår sida om frågor och svar gällande coronaviruset.
 • Barn i familjer där vårdnadshavare är hemma har ingen rätt till fritids, enligt Regler och avgifter för förskola och fritidshem .PDF
 • Ingår ditt barn i någon riskgrupp? Kontakta din skolas skolsköterska.

Råd till dig som är 70 år eller äldre

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster uppmanar dig som är över 70 år att begränsa dina sociala kontakter så gott det går:

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator.
 • Promenera gärna utomhus.
 • Be om hjälp med att handla mat.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Vanliga symtom på covid-19

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

Läs mer på: Folkhälsomyndigheten Skydda dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats och Krisinformation.selänk till annan webbplats.

Skydda dig själv och andra

Folkhälsomyndighetens råd skydda dig själv och andra

Foto: Folkhälsomyndigheten. Klicka för att förstora bilden.

Syntolkning

Friskt barn - var uppmärksam på symtom

Det är okej att: handla i butik, åka kollektivt, umgås med vänner, vara utomhus, umgås hemma och träna utomhus. Förutsatt att du håller avstånd till andra och är uppmärksam på symtom. Res inte om du inte måste!

Frisk vuxen - var uppmärksam på symtom

Det är okej att: handla i butik, umgås med vänner, vara utomhus, umgås hemma och träna utomhus. Förutsatt att du håller avstånd till andra och är uppmärksam på symtom. Res inte om du inte måste och försök undvika/hitta ett alternativ till kollektivtrafiken.

70+ eller annan riskgrupp, till exempel yngre personer med bakomliggande sjukdomar

Var gärna utomhus och träna utomhus men håll avstånd till andra. Undvik/hitta alternativ till att handla i butik, umgås med vänner och umgås hemma. Res inte och åk inte kollektivt!

Sjuk - har symtom

Stanna hemma! Du bör absolut undvika att handla i butik, umgås med vänner, träna utomhus, resa och åka kollektivtrafik! Försök att inte umgås hemma, håll avstånd. Du kan vara utomhus men håll avstånd till andra.

Isolerad - smittad med covid-19

Stanna hemma! Du bör absolut undvika att handla i butik, umgås med vänner, träna utomhus, vara utomhus, resa och åka kollektivtrafik! Försök att inte umgås hemma, håll avstånd.

Källa: bilden är hämtad från Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du vård – besök först 1177.se

 • På webbplatsen 1177 Vårdguiden får du råd och vägledning om när och var du bäst får vård.

1177.se om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats

 • Du kan också göra Region Stockholms självskattningstest, för att se om du behöver kontakta vården.

Självskattningstestlänk till annan webbplats

 • Om du behöver söka vård, ska du först ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symtom.
 • Vid livshotande tillstånd är det alltid 112 som gäller.

Frågor och svar om coronaviruset gällande vår verksamhet

Herrljunga kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Läs om de vanligaste frågorna som vi får just nu, gällande vår verksamhet.

Information about covid -19 in other languages

Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information

På Krisinformation.se hittar du Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information om covid-19.länk till annan webbplats

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du Lättläst om covid-19länk till annan webbplats.