Dela
Startsidan

Politik och organisation

Här nedan följer de olika nämndernas sammanträdesdatum.

2014

Kommun-fullmäktigeöppnas i nytt fönster Kommun styrelsenöppnas i nytt fönster Bygg och miljönämndenöppnas i nytt fönster Tekniska nämndenöppnas i nytt fönster Social nämndenöppnas i nytt fönster Utbildnings nämndenöppnas i nytt fönster Fritids-, kultur utskottetöppnas i nytt fönster
Januari 21            
Februari 25 3 19 20 18 17 18
Mars   10 26 27 25 24  
April 1 14 17        
Maj 13 26 7 8 6 5 6
Juni 17   11 12 10 9  
Juli              
Augusti   11 20 21 19 18 19
September 2 och 30 8 24 25 23 22  
Oktober   13 29 30 28 27 28
November 4, extra 25 17 26 27 25 24  
December 9 15       15  
Klubba

Genom allmänna val vart fjärde år bestämmer invånarna i Herrljunga kommun hur sammansättningen av ledamöterna i kommunfullmäktige skall se ut.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kan kallas för kommunens riksdag. Den består av 41 ledamöter från 8 olika partier.

Kommunstyrelsen som kan kallas kommunens regering, har 11 ledamöter. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden som skall beslutas av kommunfullmäktige. Den har också det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och verksamhet.

I Herrljunga finns en politiker på heltid och en på halvtid. Övriga ledamöter är fritidspolitiker som, vid sidan av sina ordinarie arbeten, ägnar del av sin fritid åt att arbeta för kommuninvånarnas bästa.

Till kommunfullmäktige kan alla invånarna lämna medborgarförslag i alla frågor som har allmänt intresse. De förslagen behandlas likadant som de motioner som kan lämnas av kommunfullmäktiges ledamöter.

Kommunfullmäktiges möten inleds med en frågestund dit medborgare är välkomna med frågor till kommunens företrädare.

Herrljunga kommuns nämndorganisation

Organisationschema
Uppdaterad av System, 2014-10-10, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 23 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Faktura adress: Ekonomikontoret Box 201 | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats