Dela

Politik och organisation

Här nedan följer de olika nämndernas sammanträdesdatum. Tillägg och ändringar kan ske under året.

Klickar man på namnet i kalendern nedan, så kommer man direkt till kallelser och protokoll för aktuell nämnd.

2016

Kommun- fullmäktigeöppnas i nytt fönsterKommun- styrelsenöppnas i nytt fönsterBygg och miljönämndenöppnas i nytt fönsterTekniska nämndenöppnas i nytt fönsterSocialnämndenöppnas i nytt fönsterBildnings- nämndenöppnas i nytt fönster

Service- nämnd IT, växel och telefoni

Servicenämnd Ekonomi och personal

Januari

 

18

 

 

 

 

26

26

Februari

9

15

3

4

2

1

 

 

Mars

8

21

2 och 30

3 och 31

1 och 29

7

22

22

April

5

18

 

 

 

4

 

 

Maj

10

23

4

4

3

9

24

24

Juni

14

 

8

9

7

20

 

 

Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti

 

15

31

 

30

29

30

30

September

6

19

 

1

 

 

27

27

Oktober

11 (Inställt)

17

5

6

4

3

 

 

November

8

14

2 och 30

3

1 och 29

7

22

22

December

6

12

 

1

 

5

 

 

 

Klubba

Genom allmänna val vart fjärde år bestämmer invånarna i Herrljunga kommun hur sammansättningen av ledamöterna i kommunfullmäktige skall se ut.

Det nyvalda kommunfullmäktige sammanträder första gången den 4 november för den nya mandatperioden 2014-10-15-- 2018-10-14. Den ledamot som har varit ledamot längst tid i kommunfullmäktige, ålderspresidenten, kallar till sammanträdet den 4 november.

Den 4 november valdes ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige. Det utsåg även en valberedning men en representant från varje parti som finns representerade i kommunfullmäktige. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till val till kommunstyrelsen och övriga nämnder av ledamöter och ersättare samt lämna förslag till ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kan kallas för kommunens riksdag. Herrljungas kommunfullmäktige består av 31 ordinarie ledamöter från 9 olika partier.

Kommunstyrelsen, som kan kallas kommunens regering, består av 11 ordinarie ledamöter. Kommunstyrelsen bereder nästan alla ärenden som skall beslutas av kommunfullmäktige. Den har också det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och verksamhet.

I Herrljunga finns en politiker på heltid och en på halvtid, kommunalråd. Övriga ledamöter är fritidspolitiker som vid sidan av sina ordinarie arbeten ägnar del av sin fritid åt att arbeta för kommuninvånarnas bästa.

Till kommunfullmäktige kan alla invånarna lämna medborgarförslag i alla frågor som har allmänt intresse. De förslagen behandlas likadant som de motioner som kan lämnas av kommunfullmäktiges ledamöter.

Kommunfullmäktiges möten inleds med en frågestund dit medborgare är välkomna med frågor till kommunens företrädare.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-09-29, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats