Dagbarnvårdarna i Herrljunga
Här är du:
Snabblänkar

Förskolechefer för familjedaghemmen

Innerby:
Lena Barber
0513-174 40
lena.barber
@admin.herrljunga.se

Ytterby:
Eva Johansson
0513- 174 88
eva.johansson@
admin.herrljunga.se

Välkommen till dagbarnvårdarna

Dagbarnvårdarna i Herrljunga

Familjedaghemmen ingår som en del i Barnomsorgsverksamheten i Herrljunga kommun. 

Våren 2015 finns det 7 dagbarnvårdare i arbete. De tar emot en grupp barn i det egna hemmet men samarbetar också med andra dagbarnvårdare i området.

Familjedaghemmen finns i olika delar av kommunen. Ljung har 3, Hudene 1 och Herrljunga tätort 3.

Aktuellt