Energirådgivning

En helt kostnadsfri tjänst för kommunens företag, organisationer och privatpersoner

Se över din energianvändning

Passa på att använda den helt kostnadsfria, men ändå kvalificerade och opartiska, kommunala energirådgivningstjänsten för att se över energianvändningen i ditt företag, er organisation, idrottsklubb eller privathushåll.

Vad kan jag fråga om?

Frågorna kan gälla allt från fönster- eller pannbyte och elavtal till tryckluft-, värme- och processystem i industri, LCC-kalkyl, belysning i handelslokaler mm, mm.
Herrljunga energirådgivning delar inte endast ut broschyrer utan ger alltid en personligt anpassad rådgivning.

Energirådgivningen har ingen myndighetsutövning och utför därmed ingen tillsyn, kontroll eller inspektion utan ger endast rådgivning med den enskilde rådsökandes energianvändning som fokus.

Kontakta gärna energirådgivaren för en diskussion.