Djur

Miljöenheten får in många samtal som handlar om djur. Det kan gälla skällande hundar, skadade fåglar eller övergivna djurungar. I de flesta fall är det inte miljöenheten som ansvarar utan antingen fastighetsägaren själv, djurägaren, polis eller Länsstyrelsen. Miljöenhetens ansvar ligger i att kontrollera att djurhållningen inte orsakar störningar eller skador på människor hälsa eller miljö.

Vem ska du kontakta?

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta Länsstyrelsen på 010-224 50 50 eller via e-post på djurskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se. Om det är akut och du inte kan nå Länsstyrelsen kan du kontakta polisen på 114 14.

Blir du störd av ett djur?

Blir du störd eller attackerad av ett djur, till exempel en arg hund, kan du ringa polisen på telefonnummer 114 14. Om du blir störd genom att exempelvis grannens hund skäller kan du göra en olägenhetsanmälanPDF till kommunens miljöenhet.

Vilda djur som är skadade eller sjuka?

Stöter du på ett skadat eller sjukt vilt djur ska du kontakta polisen på 114 14 eller Länsstyrelsen på växelnumret 010-224 40 00. De kan informerar dig om hur du ska göra och vet vem som har tillstånd i länet att ta hand om skadade djur.

Vid viltolyckor ska du kontakta polisen. Mer information finns på Polisens webbplatslänk till annan webbplats.

Har du hittat en djurunge som är övergiven?

Hittar du en övergiven unge av ett vilt djur ska du i första hand låta den vara. Mamman vet i normala fall var ungen är men har behövt lämna den där en stund. Är du säker på att mamman är död kan du kontakta Polis eller viltrehabiliterare. Ta inte hand om djuret själv. På Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer.

Har du hittat ett vilset husdjur?

Hittar du ett tamt djur som kommit vilse kan du kontakta Polisenlänk till annan webbplats på 114 14, när du kommit till växeln ber du att få tala med Stationsbefälet i Alingsås, för att få råd om vad du ska göra. Polisen kan hjälpa dig att kolla om djuret är chippat och rekommendera djurpensionat i din närhet samtidigt som de registrerar djuret som upphittat ifall ägaren hör av sig.

Begravning av djur

Begravning av djur ska ske så att det inte skapar olägenheter för omgivningen. Det innebär att djuret ska grävas ner på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp det. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt. Mindre sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar kan i allmänhet grävas ner på en normal villatomt. Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur.

Begravning av häst ska anmälas till miljöenheten och ske enligt kommunens anvisningar. Miljöenheten som är kontrollmyndighet över begravningsplatsen ska kontaktas i god tid innan nedgrävning sker. Vid akuta fall kontakta miljöenheten omedelbart. Du kan anmäla genom att fylla i blanketten "Nedgrävning av hästPDF" och skicka in den till miljöenheten.

Djur i tätort

Om du vill hålla nötkreatur, häst, get, går, svin och orm inom område med detaljplan krävs det tillstånd från miljöenheten. Tillståndplikten gäller även för pälsdjur och fjäderfän som inte räknas som sällskapsdjur. Du ansöker genom att fylla i blanketten "Ansökan om djurhållning inom detaljplanPDF " och skickar in den till miljöenheten. 

Skadade och övergivna djur

Djur i människors ägo är skyddade enligt lag, bland annat via djurskyddslagen. Sedan 2009 är det Länsstyrelsen som ansvarar för att djurskyddslagen följs. Misstänker du att ett djur inte sköts som det ska är det till Länsstyrelsen du ska vända dig. Kontaktuppgifter kan du hitta på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakta Polisen (114 14) eller Länsstyrelsen (010-224 40 00) om du hittar ett skadat eller sjukt vilt djur. Då kan du få hjälp med att bedöma vilken art det gäller, om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen och Länsstyrelsen har adressen till godkända anläggningar.

Enligt svensk lag får du inte hålla vilda djur instängda. Den som håller ett vilt djur i fångenskap utan tillstånd kan bli dömd för brott mot jaktlagen.