Musikskola

Herrljunga Musikskola är en kommunal, frivillig skola som erbjuder undervisning för alla åldrar, från och med förskoleklass till och med vuxen ålder.

Verksamheten är till största delen förlagd i musikskolans lokaler på Norra Kyrkogatan 7 i Herrljunga. Undervisning sker även ute på kommunens skolor.

Anmälan

Anmälan görs digitalt via musikskolans ansökningssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där skapar man ett konto och loggar in. 

Det går bra att anmäla flera elever via samma konto. En elev kan också anmälas till flera kurser. Den som står för kontot är räkningsmottagare för alla elever som är anmälda via kontot.

Sista anmälningsdatum

Man kan anmäla sig när som helst på året. Den som är anmäld senast 1 maj har störst chans att komma in direkt vid läsårsstarten. Elever på väntelistan kan tas in under löpande läsår när platser uppstår.

Lektionstid är normalt 20 - 60 min per vecka, enskilt eller i grupp. Garanterat antal lektioner är 28 per läsår.

Instrument

Stråk- och blåsinstrument kan hyras till en kostnad av 265 kr/termin. Ev reparationer och förbrukningsmaterial, till exempel strängar och rörblad betalas av eleven/räkningsmottagaren.
Musikskolan hyr inte ut följande instrument: Piano, gitarr, elgitarr, elbas, trummor eller blockflöjt.

Noter anskaffas i samråd med läraren och betalas av eleven/räkningsmottagaren.

Avgift

Avgift faktureras för en termin i taget under pågående termin. Avgiften reduceras inte om eleven avbryter en kurs under pågående termin. Detsamma gäller avgiften för instrumenthyra. Om man deltar i flera kurser samtidigt, betalar man full avgift för varje kurs.

Undervisning kostar för ungdom till och med 24 år 720 kr per kurs och termin. Elev som är 25 år eller äldre betalar 1 440 kr per kurs och termin. Endast orkesterspel kostar 160 kr.

Körsång, dans och teckning är gratis under vårterminen 2018, men kan beläggas med avgift längre fram, beroende på regler för statsbidrag, som ännu inte är kända för nästa läsår.

Syskonrabatt

Syskonrabatt innebär man betalar avgift för maximalt två syskon. Om fler än två syskon går i Musikskolan, är det de två äldsta som betalar avgift. Syskonrabatt gäller elever till och med sista året på gymnasiet. Avgiften för instrumenthyra omfattas inte av rabatten.