2020/2021

Höstterminen pågår tisdag 18 augusti till fredag 18 december. Vårterminen pågår måndag 11 januari till fredag 11 juni.

Lov- och studiedagar under läsåret 2020/2021

 • Fredagen den 25 september
 • Vecka 44 (måndag 26/10-fredag 30/10)
 • Vecka 7 (måndag 15/2-fredag 19/2)
 • Måndagen den 8 mars
 • Vecka 14 (tisdag 6/4-fredag 9/4)
 • Fredagen den 14 maj
 • Måndagen den 17 maj

Stängningsdagar för förskola och fritidshem 2020/2021

 • Måndagen den 17 augusti
 • Fredagen den 25 september
 • Måndagen den 8 mars
 • Måndagen den 17 maj