Välkommen till Herrljunga Kulturskola

Navigera bland rubrikerna i menyn till vänster.


--Kulturskolan och Covid-19-pandemin--

Vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för våra verksamheter. Så här gör vi för att motverka smittspridning:

  • Alla elever och lärare med förkylningssymptom stannar hemma.
  • Elever tvättar händerna före och efter lektion.
  • Allt spel görs på eget eller hyrt instrument, inga låneinstrument finns till lektionerna (undantag: Piano). Trumelever spelar bara med egna trumstockar.
  • Vuxna som skjutsar och andra väntande, förutom eleverna själva, stannar utanför byggnaden, för att undvika trängsel.
  • I gruppaktiviteter undviks kroppskontakt, och vi håller avstånd generellt.

Förändringar och ytterligare åtgärder kan komma med kort varsel.